Skip to main content

En línia amb l’enfortiment de l’activitat internacional de les empreses de la demarcació

LA CAMBRA TANCA EL 2018 AMB UN INCREMENT EN L’EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS D’ORIGEN, PRECEPTIUS EN LES OPERACIONS COMERCIALS INTERNACIONALS

Amb un total de 13.579 certificats d’origen i de legalització de documents per a operacions internacionals, un 5% més que l’any anterior, la Cambra incrementa un 37% l’emissió de documents per a l’exportació des de l’any 2012

Creix un 26% el volum d’empreses acollides al servei de tramitació online de documents d’exportació

Terrassa, 23 de gener de 2019. En el transcurs de l’any 2018, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha emès un total de 13.579 certificats d’origen i de legalització de documents de caràcter comercial per a operacions internacionals. Aquesta xifra reflecteix un increment del 5% del total de documents expedits durant l’any anterior, en línia amb el procés de recuperació i l’enfortiment de l’activitat internacional de les empreses de la demarcació de Terrassa. De l’any 2012 ençà, la Cambra ha incrementat un 37% l’expedició de documents d’exportació gestionats a través del seu servei especialitzat d’assessorament i tramitació de documentació vinculada a expedicions comercials, emissió de certificats d’origen i legalització de documents d’exportació que donen cobertura a un total de 130 països de tot el món.

Pel que fa al nombre d’empreses que utilitzen el servei d’emissió de certificats d’origen online de la Cambra, s’ha produït un increment del 26%, respecte a l’any anterior. D’acord amb els documents d’exportació expedits per la Cambra en el transcurs de l’any 2018, els principals mercats de destinació de les operacions comercials internacionals han estat Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Algèria, Colòmbia, Egipte
i Índia, que representen el 43% del total, seguits de Qatar, Kuwait, Xile, Turquia, Rússia, Jordània, Iran, Vietnam i Brasil.

Certificats de Lliure Venda d’Algèria

Durant l’exercici 2018, les autoritats Algerianes han anat sol·licitant a les empreses exportadores de la Unió Europea la presentació d’un Certificat de Lliure Venda signat i timbrat per l’empresa sol·licitant i per
la Cambra de Comerç local, per tal de poder exportar productes cap aquest país.

Amb l’aplicació d’aquest nou requeriment formal, des de gener del 2018, la Cambra de Comerç de Terrassa ha validat més de 400 sol·licituds per a les empreses de la nostra demarcació, amb la finalitat de facilitar les exportacions de productes a Algèria. Aquest requeriment és aplicable a les exportacions de tots aquells productes no qualificats com a matèries primeres o béns intermedis.

D’aquesta manera, les Cambres de Comerç continuen treballant intensament en l’àmbit internacional per tal de facilitar a les empreses accedir a tots els mercats i països amb la necessitat d’importar productes amb un alt valor afegit.

Servei de suport jurídic especialitzat

A través del seu servei d’assessoria jurídica, la Cambra de Terrassa ofereix assessorament especialitzat i suport integral a les operacions empresarials internacionals en l’àmbit comercial (accions relacionades amb la contractació internacional, processos de licitació internacional, establiment i inversions directes a l’exterior i Incoterms), de productes i documentació duanera, impostos i tributs, auditoria en comerç internacional i formes de pagament, a més a més d’un servei de formació i de resolució de conflictes. Al mateix temps, la Cambra és entitat acreditada per a l’emissió i expedició de certificats d’origen, considerat com el “passaport econòmic” de les mercaderies, aquest document acredita el seu origen i són requerits per l’administració duanera dels països de destí.

L’entitat empresarial ofereix també un servei d’assessorament específic i d’acompanyament en el procés d’obtenció del número d’exportador autoritzat, pel qual l’empresa disposa d’una autorització que garanteix
l’origen comunitari de les mercaderies per poder acollir-se al tracte aranzelari preferencial existent a la Unió Europea. Durant l’any 2018, un total de 30 empreses han rebut aquest servei d’assessorament específic i d’acompanyament en el procés d’obtenció del número d’exportador autoritzat i també en el procés de registre d’exportador (REX).
En funció dels acords preferencials, les mercaderies poden gaudir de reduccions o anul·lacions dels drets aranzelaris davant les duanes.

La Cambra dóna també suport a l’empresa en el seu tràmit davant de l’autoritat duanera competent mitjançant una anàlisi detallada i exhaustiva del producte, del mercat de destí i la legislació que el regeix
per adaptar el procés a la interpretació dels diferents protocols que regeixen els acords preferencials amb la Unió Europea i legislacions internacionals i nacionals.

La Cambra, que col·labora de forma habitual amb el Port de Barcelona com a formador especialitzat, dissenya tallers de formació específics en matèria d’origen. En aquest context, el proper 7 de maig se celebrarà una sessió sobre l’origen de les mercaderies i la seva implicació des de la perspectiva duanera. Aquest taller se celebrarà a les instal·lacions de la Cambra.

De cara al primer semestre de l’any, la Cambra ha dissenyat un pla intensiu de formació format per cursos i tallers vinculats a la gestió administrativa i jurídica de l’activitat internacional dirigida a directius i tècnics d’empreses responsables de l’activitat comercial exterior: Gestió administrativa del comerç internacional (29 gener / 28 febrer); El cicle de l’expatriació (5 març); Intrastat i Model 349. Declaracions informatives al comerç internacional (27 març); Gestió duanera (1/8 abril); Fiscalitat indirecta de les operacions de comerç internacional (IVA / IIEE) (13/20 maig); Gestió dels costos del transport internacional (16 maig); Gestió del transport marítim de contenidors (22/29 maig); Crèdits documentaris: tipus i aspectes conflictius. Com resoldre’ls (23 maig).

Descarregar PDF.

Close Menu