Skip to main content
Notícies Cambra

La Cambra impulsa un nou servei empresarial per a l’optimització del consum energètic

Por 1 març, 2018gener 2nd, 2019No hi ha comentaris

Sessió Living Lab sobre gestió sostenible del consum energètic, organitzat per la Cambra en el marc del projecte europeu Graspinno

LA CAMBRA IMPULSA UN SERVEI EMPRESARIAL PER A L’OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC

La Cambra impulsa un nou servei empresarial per a l'optimització del consum energètic

Mitjançant una diagnosi prèvia, el servei proporciona un model de gestió individualitzada orientada a optimitzar el consum energètic de l’empresa

Terrassa, 1 de març de 2018. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa promou un servei de suport empresarial orientat a optimitzar la despesa energètica mitjançant l’anàlisi de l’ús i consum de l’energia dins de la pime i la definició d’un pla de mesures de gestió sostenible d’acord amb les característiques i objectius propis de cada projecte empresarial. Utilitzant recursos tècnics i sistemes digitals de monitorització i control de consums energètics i monitorització de comptadors, equips i processos i d’anàlisi i diagnosi dels resultats, el servei permet determinar l’ús i consum de l’energia, identificar les àrees amb un consum significatiu, identificar oportunitats de millora i oferir un acompanyament en la implementació de mesures d’optimització.

La Cambra de Terrassa pren la iniciativa de posar en marxa un nou servei específic de suport a la gestió sostenible del consum energètic, com a continuació de les accions que l’entitat empresarial venia desenvolupant tant en l’àmbit de la dinamització i el desenvolupament de projectes en la marc del projecte europeu Graspinno com mitjançant les condicions avantatjoses aconseguides en la licitació energètica adjudicada a Conecta2 que ofereix a les empreses del Vallès Occidental preus d’electricitat en baixa tensió molt competitius. En el marc del projecte europeu Graspinno, la Cambra també ha desplegat un conjunt d’accions que tenen per objectiu donar suport a les empreses publiques en la millora energètica del seus edificis a través dels processos de contractació pública, així com a les empreses subministradores de solucions a estar al corrent dels processos oberts i facilitar la presentació de les seves ofertes en el marc d’uns procediments que habitualment esdevenen complexos.

Living Lab

En el marc del projecte europeu, la Cambra va organitzar una sessió informativa sota el títol de Consum elèctric a l’empresa. Controles o gestiones? el 22 de febrer a la seu de l’entitat empresarial. Una sessió que, en format de Living Lab, ha estat dissenyada per informar de l’ús de sistemes que permeten la mesura i anàlisi dels consums energètics i, al mateix temps, facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements orientats a millorar la gestió energètica en les instal·lacions de les organitzacions públiques i privades. En el marc d’aquesta sessió, a càrrec de Ramon Nicolau, Co fundador i director general d’AECA Grup i conseller en varies empreses de consultoria i enginyeria energètica del grup, també es van presentar casos de bones pràctiques en l’àmbit de la gestió sostenible del consum i estalvi energètic del centre tecnològic Leitat i de CREVIN S.A. -empresa de Terrassa de disseny i producció de teixits de tapisseria d’alta qualitat-.

Ramon Nicolau, que va constatar que Espanya és el cinquè país europeu amb l’electricitat més cara, per darrera d’Irlanda, Bèlgica, Alemanya i Dinamarca “i no hi ha indicis de que hagi de canviar”, va oferir una anàlisi de la situació de diferents sector industrials pel que fa al consum energètic i les possibilitats d’optimitzar-lo amb la implementació d’eines de monitorització i control. En el cas de la industria alimentària, va indicar que el principal consum es troba en la cadena de fred i més del 50% dels costos energètics provenen de la il·luminació i els processos de refrigeració, seguit del consum d’energia en maquinària de preparació d’aliments. Per la seva part, la indústria química, un sector que amb una facturació de 45.000 milions d’euros, genera el 12,8% del total del cost en energia de tota la indústria d’Espanya. D’acord amb el directiu d’AECA, la indústria química es pot beneficiar d’un estalvi potencial mitjà d’un 20%.

Al mateix temps, va apuntar que dins de la indústria manufacturera, “l’eficiència energètica ofereix importants reptes que cal superar per mantenir la seva competitivitat”. Es tracta d’un sector que representa el 35% del total del cost energètic del país, en el que els motors generen un consum d’entre un 60 i 70% del total i la despesa tèrmica és entre 20 i 30%, amb un potencial d’estalvi energètic del 20% “amb paybacks entre 1 i 5 anys, depenent de la situació de sortida”. Finalment, la indústria del plàstic, que rep especialment una forta pressió per la pujada dels preus de l’energia i les matèries primeres ja que el consum energètic és determinant en els costos de producció i el manteniment de la competitivitat, consumeix entre 0,4 y 2,5 kWh per kg de producte.

Nicolau va informar també d’alguns sistemes que, basats en la tecnologia IOT, estan preparats per monitoritzar i analitzar dades a temps real i permeten una interconnexió ràpida, segura i automàtica entre sensors. Per al ponent, les empreses haurien de tendir a transformar els processos de producció a partir de tres premisses: creant processos digitalitzats a través de la connexió de tots els equips de fabricació, aprofitar la tecnologia per analitzar dades de manera massiva mitjançant Big Data analytics i preprogramar per anticipar-se a les penalitzacions o avantatges. “A partir del coneixement en profunditat del consum mitjà de les instal·lacions i el tipus d’activitat de l’empresa permet dissenyar accions que, en base a una gestió racional i sostenible, permeten aplicar mesures d’optimització i estalvi i, al mateix temps, afrontar amb èxit l’impacte de les pujades reiterades del cost energètic i els problemes d’eficiència i manca de competitivitat.”

Per la seva part Marc Torrentellé Soler, Sustainability Project Manager de Leitat, va exposar com el centre tecnològic ha aplicat sistemes de monitorització i gestió energètica en l’edifici de 9.000 m2 que ocupa la seu central ubicat a Terrassa i que va ser inaugurat l’any 2010. Des de l’inici el centre va aplicar procediments d’auditoria energètica que es va reforçar l’any 2017 amb la implementació de sistemes de monitorització després d’una etapa d’anàlisi i seguiment energètic amb la implantació de mesures de control i seguiment amb equips portàtils i lectures quarthoràries per definir un pla de millora en la gestió energètica que s’ha posat en marxa dins d’aquest any 2018. El grup empresarial tèxtil CREVIN amb fabricació vertical pròpia amb plantes de teixidura i de tints i acabats, del que formen part un total de cinc empreses, ha implementat un sistema de gestió energètica i ambiental orientat a la seguretat del cicle de producció, des de la matèria primera fins al producte acabat, amb especial èmfasi en l’eficiència dels processos de producció –minimització d’energia, gas i ús d’aigua- i el reciclatge de residus industrials. Per al control del consum elèctric des de l’any 2016 l’empresa té implementades diverses plataformes de monitorització i optimització de l’energia que permet analitzar dades energètiques i mediambientals en temps real i establir mesures de control que limiten les penalitzacions per excés de potència i de consum, reduir costos i mantenir la capacitat productiva. La presentació del cas empresarial de CREVIN, S.A., va anar a càrrec del tècnic comercial d’AECA, Antoni Zoroa.

Projecte Graspinno

El projecte europeu GRASPINNO es va iniciar en el mes de novembre de 2016, sota el programa INTERREG MEDITERRANEAN, per afavorir la cooperació entre països mediterranis per promoure l’estalvi del consum energètic i la reducció de l’impacte ambiental mitjançant la implementació d’un nou model transnacional estratègic de suport al desenvolupament sostenible en els processos d’aprovisionament de les administracions publiques i d’introducció de criteris d’eficiència energètica en els procediments de contractació pública per a la rehabilitació energètica dels edificis propietat governamental.

En el marc de projecte europeu, la Cambra s’ha implicat en sengles projectes pilots en 2 edificis, un d’aquest ha estat la Cambra, en millores de les lluminàries i el segon, 2 edificis del campus de l’UPC de Terrassa, on estudiants de final de carrera fan ells mateixos la instal·lació de plaques fotovoltaiques.(Solar Campus).

Conecta2

En l’àmbit dels serveis de suport empresarial, les Cambres de Comerç de Terrassa i de Sabadell han estat promovent conjuntament una licitació energètica anual que ofereix a les empreses del Vallès Occidental preus d’electricitat en baixa tensió amb uns preus molt competitius i que compta amb la col·laboració de la comercialitzadora guanyadora de la quarta licitació energètica, Conecta2 Energia SL. En les tres primeres edicions de la licitació energètica, van participar un global de 200 contractes de llum per valor superior a 3 milions d’euros, provinents de diversos sectors de tota la comarca. Les empreses, un 90% de les quals han renovat el contracte, han assolit estalvis de fins al 30% en alguns contractes. La licitació energètica de les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa constitueix una iniciativa pionera arreu de l’Estat espanyol.

Descarrega el PDF.

Close Menu