Skip to main content

En el marc del programa impulsat per totes les cambres catalanes que porta el lema “Que cap empresa tanqui” i aprovat pel Comitè Executiu en la sessió telemàtica del 16 d’abril

LA CAMBRA DE TERRASSA POSA A L’ABAST DE LES EMPRESES DE LA DEMARCACIÓ TOTS ELS SEUS SERVEIS D’ASSESSORAMENT PER SUPERAR L’ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI GENERADA PER LA COVID-19

S’atendran totes les necessitats al marge del cost inherent, que només es farà valdre de derivar-se’n encàrrecs específics d’un abast més enllà de l’actual situació 

La Cambra de Terrassa també es posa a disposició dels ajuntaments de la demarcació i del Consell Comarcal per impulsar l’activitat econòmica i fer front a les necessitats socials

El Comitè Executiu va aprovar la revisió de les fórmules de foment de l’exportació de cara a impulsar noves iniciatives adaptades al context actual i, amb relació al comerç, continuarà coordinant la seva acció amb Cecot Comerç per impulsar les millors polítiques

El Comitè Executiu també va valorar la incoherència entre l’aixecament de l’activitat per sectors no essencials i no haver previst l’abastiment de tests i material de protecció, denunciant la confiscació realitzada per l’Estat a empreses, quina operativa ha resultat més eficient

Terrassa, 20 d’abril de 2020. El Comitè Executiu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, en la sessió telemàtica celebrada el passat dijous 16 d’Abril, va aprovar l’estratègia d’actuació pels mesos vinents que, mantenint i adaptant recurrentment la seva estructura professional, vol donar el màxim servei al teixit econòmic de la demarcació en aquests moments difícils. Destaca la decisió d’atendre totes les necessitats al marge del cost inherent, que només es farà valdre de derivar-se’n encàrrecs específics d’un abast més enllà de l’actual situació.

Aquesta proactiva actuació i amb voluntat de col·laboració amb altres entitats empresarials i financeres, es vincularà al projecte “Que cap empresa tanqui” dissenyat pel conjunt de les cambres catalanes i que, amb la col·laboració de l’Administració, cerca fer tots els esforços per aconseguir que, actuant amb visió sectorial, territorial i nacional, cap empresa tanqui per manca d’informació, d’exploració de sinergies o de suports i així aconseguir superar l’actual situació excepcional i mantenir al màxim nivell el ric i divers teixit socioeconòmic català. En el marc d’aquest projecte, el Comitè va donar el vistiplau del fet que, tot mantenint una necessària independència, l’estructura professional de la Cambra de Terrassa pugui recolzar atencions d’altres Cambres al seu teixit empresarial.

Valorant la greu situació de caràcter social derivada de l’actual pandèmia i tot i la necessitat de centrar-se en els objectius derivats de la nostra raó de ser, el Comitè va aprovar posar-se a disposició de tots els Ajuntaments i del Consell Comarcal, tant per propiciar la reactivació econòmica, com per analitzar com fer front a les necessitats socials. Al respecte, la Secretària General de la Cambra de Terrassa ha elaborat un informe sobre les actuals limitacions de les polítiques municipals per tancar pressupostos amb dèficit i per emprar fons acumulats, arran de la legislació. La Cambra valora fer front comú per propiciar una més clara relaxació de les restriccions.

El Director Gerent va presentar les actuals previsions de fortes caigudes de l’activitat de les empreses de la demarcació amb activitat internacional i, donat que aquesta faceta ha de continuar sent un motor i a la vegada una palanca de l’activitat econòmica, la Cambra està adaptant els seus serveis específics i estudiant com calen substituir-se, amb eficàcia, les pràctiques fins ara vigents,  tals com les missions comercials, i aprofundint el coneixement sobre els canvis, ja iniciats, en l’àmbit duaner.

El Comitè va analitzar la difícil situació del comerç de proximitat que ja patia, en alguns casos, una manca de competitivitat en un món cada vegada més digital, al qual cal adaptar-se com han fet algunes experiències exitoses que han actuat amb celeritat per comunicar la seva oferta, servei a domicili, etc. Sobre la legislació francesa de limitar la venda a articles essencials a operadors com Amazon, el Comitè va remarcar que la mesura s’havia fet per criteris sanitaris, destacant que més que limitacions ad-hoc a empreses que també aporten activitat a les empreses que els subministren, cal adaptar el comerç a una nova realitat que ha vingut per quedar-se, segurament ara, impulsada per la necessària utilització de molts consumidors.

També, sobre el comerç es va comentar que possiblement les sensibilitats dels consumidors negatives vers espais tancats multitudinaris, pot afavorir en els pròxims mesos el comerç ciutadà, amb detriment de l’activitat dels centres comercials. En tot cas, la Cambra, quina activitat en el camp comercial la coordina a Cecot Comerç, es mantindrà activa en procurar les millors polítiques. Sobre el comerç i amb ampliació a l’habitatge, es va comentar l’existència d’acords molt variats entre arrendadors i arrendataris donada la impossibilitat, en molts casos, de fer front als lloguers mensual. De manera quasi general, les grans cadenes han suspès pagaments unilateralment al·legant força major.

El President va informar dels contactes mantinguts amb totes les entitats financeres a les quals es va dirigir per escrit demanant una actuació activa, ètica i equitativa. En tots els casos les respostes han manifestat la seva màxima implicació en aportar liquiditat a les empreses, destacant-se la insuficiència dels fons fins ara alliberats per l’estat via els crèdits ICO i la forta documentació que els mateixos requereixen. La Cambra seguirà monitoritzant les necessitats del teixit empresarial i les respostes rebudes.

El Comitè també va analitzar amb preocupació i denuncia la incoherència entre aixecar les restriccions per activitats no essencials i no haver prèviament assegurat un necessari abastiment d’EPIs i tests mèdics, fet agreujat per haver àdhuc confiscat material que empreses privades havien aconseguit, d’una manera més eficient que l’Estat, per assegurar la seguretat dels seus treballadors.

Amb tot i finalment, es va concloure que la dificultat serà quadrar els comptes públics donada la multiplicitat de necessitats, sent del tot necessari articular una política europea d’ampli suport a l’economia espanyola, entre d’altres, realitat per la qual s’hauran d’assumir necessaris controls, en part derivats de les ineficients polítiques d’inversions públiques realitzades en anys anteriors. Inversions que ara i amb finalitats lligades a reals necessitats i actuacions vers la degradació climàtica, seran necessàries per reactivar l’economia i l’ocupació, procurant però, que el pes de la construcció no superi mai els estàndards europeus.

Descarregar la notícia

Close Menu