Skip to main content

LA CAMBRA DE TERRASSA IMPULSA LA TRAMITACIÓ DELS DOCUMENTS PER A L’EXPORTACIÓ EN FORMAT 100% DIGITAL, PER TAL D’ESTALVIAR COSTOS A LES EMPRESES I MILLORAR L’EFICIÈNCIA

La institució ajuda amb aquest projecte a les empreses en la seva digitalització, a través d’un sistema de tramitació dels documents per a les operacions comercials internacionals en format digital, que serà més àgil, segur i econòmic

L’equip professional de la Cambra donarà suport de manera telemàtica a les empreses per a resoldre els seus dubtes sobre el contingut dels documents d’exportació, així com el suport tècnic necessari en aquest procés de digitalització 

Aquesta iniciativa té com a objectiu que totes les empreses de la demarcació tramitin en línia aquests tipus de documents, alhora que s’emmarca en el context del Digital Impulse Hub, creat per impulsar la transformació digital de les empreses i de les administracions locals

Terrassa, 5 de febrer de 2021. Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses en la seva digitalització, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha impulsat un projecte de tramitació dels certificats d’origen i altres documents per a l’exportació en format 100% digital. Per facilitar la implementació d’aquest nou sistema, l’equip professional de la Cambra donarà suport de manera telemàtica a les empreses per a resoldre els seus dubtes sobre el contingut dels documents d’exportació, així com el suport tècnic necessari en aquest procés de digitalització.

Aquesta iniciativa té com a objectiu que totes les empreses de la demarcació tramitin en línia aquests tipus de documents, alhora que s’emmarca en el context del Digital Impulse Hub, creat per impulsar la transformació digital de les empreses i de les administracions locals.

Aquest nou sistema de tramitació dels documents per a les operacions comercials internacionals en format digital, comportarà molts avantatges per a les empreses, ja que els tràmits seran més àgils, segurs i econòmics. Per una banda, permetrà evitar desplaçaments innecessaris i minimitzar, en un moment de pandèmia global, la possibilitat de contagi. També suposarà l’agilització i simplificació dels processos cap a una estructura més actual i eficient, afavorint d’aquesta manera, una disminució de les impressions amb la conseqüent reducció i estalvi de paper– i en conseqüència, de l’impacte mediambiental que això comporta-, així com la reducció dels costos i del temps que suposa realitzar les tramitacions de forma presencial. Alhora, es tracta d’un servei que garanteix la seguretat i el compliment de les normatives europees. D’altra banda, la validació de la documentació per part de la Cambra, garantirà la seva autenticació, no repudi i integritat i, mitjançant un Codi Segur de Verificació (CSV), les empreses i els organismes de control podran realitzar les consultes de manera telemàtica, en qualsevol moment i amb totes les garanties.

Tot aquest procediment es durà a terme a través de la plataforma “etràmits”, que permetrà la digitalització al 100% dels documents per a l’exportació.

L’any passat, la institució va emetre un total d’11.459 certificats d’origen i legalització de documents de caràcter comercial per a operacions comercials internacionals. Pel que fa al nombre d’empreses que va utilitzar el sistema online d’emissió de certificats d’origen, aquest es va veure fortament incrementat. D’altra banda, d’acord amb els documents d’exportació expedits per la institució, els principals mercats de destinació de fora de la Unió Europea de les empreses de la demarcació i que requereixen certificacions, han estat: Turquia, Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, Algèria, Egipte, Xina, Índia i Rússia.

Abast dels serveis d’internacionalització de la institució

A banda del servei especialitzat en l’assessorament i tramitació vinculada a expedicions comercials, emissió de certificats d’origen i legalització de documents d’exportació, el suport integral a l’exportació que la institució ofereix a les empreses també consta dels serveis de prospecció comercial internacional, d’estratègia digital internacional i d’assessorament jurídic internacional, així com d’una àmplia oferta de cursos especialitzats en comerç exterior.

Per a qualsevol aclariment, contactar amb tramitacions@cambraterrassa.org. També es pot trobar tota informació en aquest apartat web.

Descarregar la notícia

Close Menu