Skip to main content

822 alumnes han participat en les 108 accions de formació de la Cambra en el 2019, el 40% de les quals, en matèria de comerç internacional

LA CAMBRA DE TERRASSA AMPLIA LA SEVA OFERTA FORMATIVA PER AL 2020 AMB UN NOU PROGRAMA PLATÓ EN RECURSOS HUMANS

Es mantenen el Plató Industrial i el Plató Pimes per a directius i s’obre un nou grup orientat a la gestió de les persones, el Plató Recursos Humans

 L’any 2019, les accions de formació de la Cambra han comptat amb la participació de 270 empreses

 De les 108 accions formatives de 2019, un 43% han estat de nou disseny

Terrassa, 19 de desembre de 2019. Un total de 822 alumnes han participat en les 108 accions de formació que ha desenvolupat la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa durant l’any 2019. Dirigits a professionals de perfil directiu, comandament intermedi o tècnic, els cursos han estat dissenyats i impartits en les modalitats de formació presencial (41%), a mida (35%) i online (23%). A través de les accions de formació empresarial, que han sumat un total de 1.194.5 hores lectives, l’entitat cameral ha donat servei a un total de 270 empreses.

Les xifres evidencien la consolidació de l’oferta formativa empresarial de la Cambra de Terrassa, fins al punt que ha decidit ampliar-la i que per al primer semestre de 2020 ja ha programat un total de 30 accions de formació presencial, la meitat de les quals estan orientades a l’àrea de comerç internacional. En relació, per al primer trimestre de 2020 i donat el canvi de normativa per al proper any, la Cambra ha programat una nova edició de formació contínua i formacions a mida del curs d’Incoterms, del qual aquest any, ja s’han celebrat 4 edicions de formació continua (amb la participació de 70 alumnes) i 5 edicions de formació a mida (55 alumnes). Ja es poden consultar els cursos de formació contínua, programats per al 2020 a l’apartat web: www.cambraterrassa.org/formacio-continua

De cara al proper any, també han estat programats fins a 50 cursos online que seran impartits a través de la plataforma virtual www.cevirtualterrassa.es/.

Un nou grup Plató

 Així mateix, la Cambra amplia el programa Plató amb un nou grup orientat a la gestió de persones: el Plató Recursos Humans, que es posarà en marxa el proper mes de febrer de 2020. El nou grup de formació contínua per a directius constata també la consolidació d’aquest programa, amb una metodologia innovadora basada en la cooperació empresarial i l’intercanvi de pràctiques directives en l’àmbit de la gestió i la transferència de coneixement.

Aquest any, 20 persones han participat en els dos grups actualment en funcionament; el Plató Industrial per a directius d’empreses industrials i el Plató Pimes en el que hi participen directius de petites i mitjanes empreses industrials i de serveis. El Plató Industrial va iniciar la seva cinquena edició el mes de novembre. El Plató Pimes, que va començar al mes de setembre, ja ha arribat a la seva setena edició. Per a més informació sobre Plató, es pot consultar el vídeo on apareixen diferents testimonis d’aquest programa a l’apartat web: www.cambraterrassa.org/executive-training-plato/

Comerç internacional i noves tecnologies, els cursos més demandats

Al llarg de 2019, els cursos vinculats a la gestió en l’àmbit del comerç internacional són els que han rebut més demanda amb un total de 35 accions formatives presencials, online i a mida, en els que han participat 370 alumnes, seguit de la formació en els àmbits de la informàtica i les noves tecnologies.

El conjunt de les accions formatives de la Cambra de Terrassa han obtingut per part dels participants una valoració mitjana de 8,82 punts sobre 10, en línia amb els indicadors expressats en els darrers anys. Al mateix temps, els alumnes han valorat l’aplicabilitat de la formació dissenyada per part de la Cambra amb un 87% i han qualificat amb 9,29 punts el professorat.

La Cambra ha desenvolupat un total de 45 cursos de formació continuada al llarg de 2019 que han comptat amb la participació d’un total de 483 alumnes i han representat un total de 518,5 hores de formació. El 40% dels cursos han estat relacionats amb l’àmbit del comerç internacional, un 16% amb l’àrea d’informàtica i noves tecnologies i un 11% tant amb l’àrea comercial i màrqueting com de recursos humans. Un 33% dels cursos de formació continuada que s’han realitzat en el 2019 han estat de nou disseny.

Pel que fa a la formació a mida/in company, s’han dissenyat i impartit 25 programes de formació a mida per a un total de 14 empreses en el transcurs d’aquest any, amb la participació de 227 alumnes i un total de 256 hores lectives. El 28% dels cursos de formació in company/a mida que les empreses han contractat per als seus equips professionals han estat relacionats amb el comerç internacional i amb la informàtica i les noves tecnologies, un 16% amb l’àrea qualitat, prevenció i medi ambient i un 12% amb l’àrea comercial i màrqueting.

Al mateix temps, l’entitat empresarial ha format un total de 112 alumnes en 38 cursos diferents en la plataforma online, que han suposat més de 500 hores de formació a distància. Els cursos més demandats han estat de l’àrea de comerç internacional (37%) i d’informàtica i noves tecnologies (13%).

 

Segueix llegint la notícia

Close Menu