Skip to main content

Conclusions de l’informe de conjuntura econòmica de la Cambra de Terrassa corresponent al 2n trimestre del 2018 i expectatives per al 3r trimestre de l’any

EL SEGON TRIMESTRE TANCA AMB UNA MODERACIÓ EN EL RITME DE CREIXEMENT DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

El conjunt del sector empresarial ha experimentat una lleugera desacceleració de l’activitat si bé la marxa dels negocis manté un ritme superior al del tancament de l’any 2017

Valoració positiva de les expectatives sobre la marxa dels negocis per al tercer trimestre de 2018, que indica que el ritme d’activitat pot augmentar lleugerament per al conjunt d’activitats econòmiques

L’índex de confiança empresarial es modera fins als 4,6 punts en consonància amb el comportament de la marxa dels negocis en el segon trimestre de l’any

Terrassa, 21 de setembre de 2018. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa fa públiques les conclusions de l’estudi de conjuntura econòmica corresponent al segon trimestre de 2018 i les expectatives dels empresaris de la demarcació territorial de Terrassa per al tercer trimestre de l’any.

L’informe l’elabora la institució en col·laboració amb l’IDESCAT des de l’any 2003. Un canvi en la sistemàtica vinculada al volum de la mostra per a l’elaboració de l’Informe de Conjuntura del segon trimestre de l’any obliga a extreure conclusions globals i no ha permès, excepcionalment, oferir una anàlisi sectorial a nivell territorial.

Els resultats d’aquest informe de conjuntura han estat valorats pels empresaris del Ple de la Cambra de Terrassa en la seva reunió del passat 17 de setembre. Els empresaris del màxim òrgan de govern de la Cambra han analitzat l’evolució de l’activitat empresarial de la demarcació que, després d’experimentar una notable recuperació del seu ritme a l’inici de l’any 2018, continua mantenint una millora en la percepció d’estabilitat de la marxa dels negocis, tot i la lleu moderació experimentada en el segon trimestre de l’any. Tot i les circumstàncies de l’entorn nacional i internacional que podrien incidir en l’evolució de l’economia, els empresaris es mostren confiats en una evolució a l’alça de l’activitat de les empreses de la demarcació de Terrassa que, després de tres anys i mig amb valor positiu de l’indicador de la marxa dels negocis, expressat de forma ininterrompuda, mantindrà la dinàmica positiva i el ritme de creixement en línia amb les previsions sobre l’evolució de l’economia catalana.

Llegir informe complet (PDF).

Close Menu