Skip to main content

Informe trimestral de conjuntura econòmica Demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa

Evolució de l’economia catalana. Context econòmic de la demarcació de Terrassa

Segons l’últim informe trimestral de conjuntura publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona, el PIB trimestral a Catalunya hauria augmentat un 0,7% durant el tercer trimestre del 2018 i hauria deixat la taxa anual de creixement en un 2,9%. Ens trobem en un entorn econòmic amb un ritme de creixement inferior al de l’any anterior molt influenciat per la desacceleració del comerç internacional deguda a les tendències proteccionistes de diversos països i, al mateix temps, una minva de la demanda interna.

Les perspectives econòmiques estan molt condicionades per l’augment dels tipus d’interès als EUA, l’apreciació del dòlar i per les polítiques aranzelàries posades en marxa per aquest país. Les previsions de creixement per a la zona euro per al 2018 i 2019 se situen al voltant del 2%, 0,4 punts percentuals per sotal del creixement enregistrat al 2017.

Descarregar PDF.

Close Menu