Skip to main content

Conclusions
Informe de Conjuntura de la Cambra de Comerç de Terrassa

 

El primer trimestre es tancava amb un dels índexs d’atur

més baixos des de gener de 2021

 

L’atur amb una reducció d’un 3,2% entre gener i març i se situa en el 9,89%

 

Terrassa, 23 juny 23 – Les conclusions de l’Informe de Conjuntura, que elabora trimestralment la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa aporta, en general, unes xifres i percepcions de tendència positiva en els tres primers mesos del 2023, en relació amb el tancament de l’exercici anterior. La reducció de l’atur, que va registrar un dels índexs més baixos des de gener de 2021, la tendència a la recuperació en les contractacions, la millora en la percepció del clima empresarial que, no obstant, presenta un lleuger deteriorament en quan a les valoracions per aquest segon trimestre, i la recuperació del grau d’ús de la capacitat productiva que passa en un any del 71,7% al 74.1%, marquen l’arrencada del 2023.

L’Informe de Conjuntura se centra en la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa que abasta els municipis de Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. Aquest àmbit territorial té una població activa de 223.507 persones, segons les últimes dades disponibles de l’Enquesta de Població Activa (EPA), i unes 33.400 empreses.

La marxa dels negocis recupera optimisme
La percepció de la marxa dels negocis recupera optimisme durant el primer trimestre de 2023, després de sis mesos de tendència a la baixa. Amb tot, la percepció del clima empresarial per al segon trimestre és d’una certa desacceleració.

El grau d’ús de la capacitat productiva recupera terreny

La capacitat productiva recupera terreny durant el primer trimestre del 2023 i se situa en el 74,1%, un 0,7% per sobre de les expectatives previstes. En total són 2,4 punts percentuals per sobre que el mateix període de fa un any.
Les expectatives per al segon trimestre estimen assolir un 74,3% i consolidar la tendència per sobre del 74% pel que fa al grau de la capacitat productiva. Una dada positiva, Tanmateix, encara per sota del grau màxim assolit,  des de 2021, el tercer trimestre de 2022 amb un 76,1%.

Menys atur

El tancament del primer trimestre de 2023 ofereix una de les millors dades d’atur registrades des del gener de 2021. Així doncs, el març es tancava amb un atur estimat d’un 9,89%, amb una variació anual del -3,2%. La xifra total de persones aturades a la demarcació se situava al final del primer trimestre del 2023 en les 22.103 persones, un dels índex més baixos registrats des del gener de 2021 (llevat del juny de 2022).
Per sectors d’activitat, els serveis encapçalen les persones en situació d’atur amb un 68,1% (15.044 persones). Segueix la indústria, amb 2.938 aturats i un 13,3% del total. La construcció és el sector que menys atur registra: 2057 persones, un 9,3% del total.
Les persones aturades sense ocupació anterior han estat 1.921, xifra que suposa el 8,7% del total

Contractacions
Pel que fa a les contractacions, el març ha estat el període més dinàmic del trimestre amb la formalització d’11.223 contractes laborals a la demarcació, amb una variació mensual del 15,2% i anual del – 8,4%. El total de contractes es dividia al 50% entre temporals i fixes. El sector serveis lidera el nombre de contractacions, amb el 71,1%, mentre que la indústria i la construcció registren el 20,6% i el 8,3%, respectivament.

Així doncs, durant el març s’observa una tendència a l’alça en el nombre de contractes després de l’augment del gener (10.572 ) i posterior descens al febrer (9.745). Tot i que el març de 2023 s’ha superat la barrera dels 10.000 contractes, si s’analitza l’evolució des del 2021, aquesta xifra queda lluny de les 15.000 contractacions assolides els mesos de setembre i novembre de 2021.

Pel que fa a treballadors inscrits en el règim general de la Seguretat Social, el primer trimestre es tancava amb 162.615 persones, el que representa un increment del 3,69% en relació amb el mateix període de 2022. Es manté una tendència estable en relació amb el trimestre anterior. I, d’altra banda, es manté la tendència a l’alça iniciada durant el quart trimestre de 2020 amb un ritme de creixement del voltant del 4% anual.

Lleuger descens dels autònoms

El nombre de treballadors autònoms durant el primer trimestre de 2023 se situava en 31.042 persones. Representa un lleuger descens del 0,87% anual i del 0,69% trimestral.
El nombre d’autònoms durant el primer trimestre de 2023 és el segon més baix des de principis del 2021. El registre més elevat d’autònoms, entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de març de 2023, es comptabilitzava durant el segon trimestre de 2022 amb 31.068 persones.

Close Menu