Skip to main content

Procés electoral de les tretze cambres de comerç de Catalunya

Alta participació en la presentació de candidatures a
les eleccions al ple de la Cambra de Comerç de Terrassa

 

Terrassa, 12 de juny – La Cambra de Comerç de Terrassa ha registrat un total de 87 candidatures per representar els 35 membres per sufragi dels electors i electores al Ple d’aquesta corporació per a les eleccions que se celebraran el pròxim mes de setembre. El termini de presentació de candidatures es tancava el passat 7 de juny, i després de la revisió de la documentació i la seva exposició pública, la documentació dels candidats i candidates es lliurarà a la Junta Electoral Territorial, el dia 16 de juny. Aquest òrgan col·legiat serà qui, en un termini màxim de vuit dies hàbils següents al de la recepció de les candidatures presentades, proclami les persones candidates a les eleccions per sufragi al Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa que se celebraran per vot electrònic del 15 al 20 de setembre. El dia 7 de juny també es tancava el termini de presentació de les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials amb el registre de dues llistes per part de CECOT i PIMEC.

L’alta participació  – 87 candidatures per a 35 representacions – farà necessari que es procedeix a la votació dels candidats, ja que és superior el nombre de candidatures al de representacions assignades per grup d’activitat i categoria amb representació al plenari. En aquesta ocasió, hi haurà contesa electoral en tots en els dotze grups d’activitat previstos al plenari.

La representació en cada grup i categoria respon a la naturalesa i l’evolució en els darrers anys de l’estructura empresarial i el pes de cada un dels sectors dins de la demarcació de Terrassa.

La composició del Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa, sorgit de la present convocatòria electora, estarà format per un total de 45 membres. Del total d’empreses representades al Ple de la Cambra, 35 seran designades per sufragi dels electors i electores (cinc membres més que en les eleccions de 2019), cinc correspondran als representants proposats per les organitzacions empresarials, cinc correspondran a representants d’empreses de major aportació voluntària (cinc menys que en les últimes votacions). El termini de presentació de les candidatures de les empreses de major aportació voluntària, serà del 21 al 27 de setembre

 

Procés electoral i votacions

El procés electoral comptarà amb quatre dies de vot electrònic en remot, del 15 al 19 de setembre, i un dia de vot electrònic presencial, el 20 de setembre (de les 10.00 a les 17.00 h), que tindrà lloc a la seu de la Cambra de Comerç Terrassa. Aquest procés serà verificat per un auditor i per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, d’acord amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres oficials de Catalunya.

Pel que fa a les votacions als representants en el Ple de la Cambra de Comerç de Terrassa de les organitzacions empresarials, tindran lloc el 24 d’octubre de 2023 a la mateixa seu de la Cambra, on estaran disponibles paperetes normalitzades per a l’exercici del vot per part dels membres escollits per sufragi dels electors i electores que hagin estat proclamats.

Close Menu