Skip to main content
Aliança estratègica per a la digitalització de les empreses de la demarcació

 

Acord entre la Cambra de Comerç de Terrassa i la Fundació Universitària EADA per impulsar el Programa de Postgrau Generació Digital Pime a la demarcació

 

El Programa, subvencionat al 100%, s’adreça a persones directives i responsables d’àrea de Pimes d’entre 10 i 249 treballadors
El dia 22 de febrer, s’iniciarà la primera edició del Programa a la corporació terrassenca

 

Terrassa, febrer 2024 – La Cambra de Comerç de Terrassa i la Fundació Universitària EADA han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Programa de Postgrau de “Transformació Digital per a directius i responsables de PIMES”. Es tracta d’una aliança estratègica entre ambdues entitats en l’àmbit de la formació en digitalització de les empreses de la demarcació a través de l’execució d’aquest Programa, finançat pels fons Next Generation. El Programa, subvencionat al cent per cent, preveu la formació de 1.085 persones directives de Pimes catalanes fins al 31 d’octubre de 2024. El pròxim 22 de febrer, la corporació terrassenca acollirà la primera edició del Programa.

El conveni de col·laboració ha estat subscrit pel director general de la Fundació Privada Universitària EADA, Jordi Díaz, i el president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs

Segons l’acord subscrit, EADA, com a beneficiària de la subvenció del Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo, amb fons Next Generation de la UE per al Projecte «Generación Digital Pymes: personas de equipos directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes», impartirà la formació en els coneixements i les habilitats per impulsar la gestió de la transformació digital en les empreses dels participants. Amb tot, l’aportació de la Cambra de Comerç de Terrassa és molt significativa, ja que, l’entitat, amb una àmplia experiència en el foment de la digitalització empresarial, prestarà serveis de tutories dels plans de transformació digital previstos al Programa.

La responsable d’Estratègia i Projecció Institucional de la Cambra de Terrassa, Iolanda Pujol, explica que la corporació aportarà el seu coneixement i experiència orientant, a través de tutories, els plans de transformació digital que els alumnes hauran de presentar al final de cada edició”.  Pujol recorda que l’entitat terrassenca “lidera el projecte Digital Impulse Hub (DIH), que contribueix als objectius de digitalització empresarial de la UE.  Això ens permet complementar els coneixements en aquesta matèria al llarg de les diferents edicions del Postgrau”.

Les sessions presencials del Programa se celebraran a la seu de la Cambra de Comerç de Terrassa i seran impartides per docents d’EADA.

Pimes de 10 a 249 treballadors

En aquest Programa, subvencionat al cent per cent, de formació i mentoria per a la transformació digital, s’hi poden inscriure persones directives o bé responsables d’àrees de Pimes, ubicades a Catalunya, de 10 a 249 treballadors. L’objectiu del Programa és  dissenyar el Pla de Transformació Digital per a l’empresa de manera tutelada i amb un pla d’acció per a implementar-lo. Es tracta que el professional participant obtingui les competències imprescindibles per impulsar definitivament la transformació digital en l’empresa.

En aquest sentit, durant el Postgrau s’aborden aspectes com la millora de la productivitat, les oportunitats de creixement i la internacionalització gràcies a la digitalització en l’empresa. També s’analitzen les oportunitats de negoci que ofereix la digitalització. Compartir sessions de networking amb altres persones directives, conèixer casos de transformació digital de diferents sectors, millorar l’eficiència en la empresa mitjançant la digitalització i l’automatització són altres aspectes que aporta aquest Programa.

EADA i Digital Impulse Hub

L’acord de col·laboració entre l’entitat terrassenca i EADA preveu també que els professionals de l’escola de negocis barcelonina participin en els webinars en l’àmbit de la digitalització organitzats per la Cambra de Comerç de Terrassa. També EADA potenciarà la vinculació de les empreses participants en el Programa de Postgrau amb el projecte Digital Impulse Hub que lidera la Cambra de Comerç de Terrassa i que forma part de la  xarxa European Digital Innovation Hub. Cal recordar que el DIH té accés a convocatòries restringides amb ajuts de fins a 30.000 euros per Pime per a proves de concepte en tecnologies de digitalització avançada.

Més informació

 

Close Menu