Skip to main content

L’estudi del Consell General de Cambres i el Departament d’Educació de la Generalitat apunta major responsabilitat empresarial en els ensenyaments professionals

 

Un total de 1.578 empreses de l’àmbit de la Cambra de Comerç de Terrassa són col·laboradores de l’FP


Els reptes del mercat laboral centraran l’estrena de la nova etapa de “Cambractiva”, espais de debat entorn el món de l’empresa i l’economia

 

Terrassa, 20 de març de 2024 – A l’àmbit territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa, un total de 1.578 empreses són col·laboradores d’FP, segons l’últim estudi del Consell General de Cambres de Catalunya i el departament d’Educació de la Generalitat, “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2023“. El document apunta que les empreses assumeixen progressivament major responsabilitat en el sistema de Formació Professional de Catalunya, “participen en la formació i els ofereixen un lloc de treball”. L’estudi demostra com progressivament l’FP esdevé una eina clau d’entrada al mercat laboral. En el període 2021 – 2022, la inserció laboral dels graduats i les graduades en FP a Catalunya arribava al 54,5%. L’Àgora Empresarial de la Cambra de Comerç de Terrassa posarà el focus en els reptes i solucions del mercat laboral en la primera sessió de la nova “Cambractiva”, el pròxim 12 d’abril.

Una de les preocupacions del teixit empresarial català, i que també es palesa des de fa diversos exercicis a la demarcació de la Cambra de Comerç Terrassa, és la manca de mà d’obra qualificada i com aquest factor limita la marxa dels negocis (Informes Conjuntura 2023). L’Àgora Empresarial de la Cambra de Terrassa, com espai de debat i reflexió, sobre el món empresarial i econòmic, dedicarà la primera sessió de la nova edició dels debats de “Cambractiva” precisament a la inserció i al mercat laboral.

Serà el pròxim 12 d’abril, amb la taula rodona titulada “Immigració i Mercat de treball. Repte i solució”.

“A l’àmbit empresarial, el fenomen migratori té un impacte directe en la dinàmica laboral i l’entorn empresarial”, apunta la responsable d’Estratègia de la Cambra de Comerç de Terrassa, Iolanda Pujol. “Les empreses que reconeixen i s’adapten als canvis derivats de l’evolució demogràfica i la migració de persones poden obtenir avantatges competitius, millorar l’eficiència operativa i enfortir la seva posició al mercat”. A aquesta realitat, cal sumar també l’eina que suposa l’FP com a palanca, d’una banda, d’inserció en el món del treball i, d’altra, de creació d’un mercat laboral estable i ric, tan necessari per a un teixit empresarial fort. Segons dades extretes del Banc Integrat de Dades (QBID) de l’any 2023, Catalunya té 28.847 empreses col·laboradores de Formació en Centres de Treball, d’aquestes companyies 1.578 se situen en la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa.

“Immigració i Mercat de Treball” comptarà amb les intervencions del conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Carles Campuzano, el sociòleg i assessor especialitzat en Formació i Mercat Laboral, Sr. Oriol Homs, l’enginyer i assagista, Sr. Xavier Roig, i el membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Miquel Sàmper. Amb aquesta sessió, que se celebrarà de 08.30 a 11.00 del matí, es recuperen, ara amb una visió més innovadora, les taules rodones de “Cambractiva” que fa vint anys havia impulsat l’entitat terrassenca, amb debats d’actualitat econòmica.

Més informació i inscripcions


L’FP i la inserció laboral

El dissetè i darrer estudi “Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2023”, presentat recentment pel Consell General de Cambres de Catalunya i el Departament d’Educació, indica que el total de graduats i graduades en FP (cicles formatius Mitjans i Superiors) va arribar a la xifra de 60.098 persones. Un volum sense precedents en una sèrie històrica que arrenca l’any 2005. Suposa un augment de 6.508 graduats i graduades, en relació amb el període 2020-2021.

El 2023, la inserció laboral de les persones graduades en cicles de Grau Superior arriba al 66,17% amb un increment de l’1,78% respecte al 2022. L’informe precisa que el percentatge de desocupats i desocupades entre les persones graduades de cicles formatius “es manté sempre clarament per sota de l’atur juvenil de 16 a 24 anys de Catalunya”. Així doncs, l’any 2021, després de l’impacte negatiu de la pandèmia en l’ocupació juvenil, s’inicia una recuperació i l’any 2022 s’incrementa en 27.600 el nombre d’ocupats i ocupades joves respecte al 2019, millorant els valors d’abans de la pandèmia.

Per gèneres, la inserció laboral és lleugerament superior en les dones (55,99%) respecte a la dels homes (53,10%) en 2,89 punts, i la continuïtat formativa també és lleugerament superior en les dones (respecte a la dels homes, en 0,49 punts. En tots dos casos, la inserció laboral és lleugerament superior a la continuïtat formativa

Pel que fa a la jornada completa, en els cicles formatius de Grau Mitjà és de, 51,71% (2023), valor pràcticament idèntic al de l’any 2022. En el cas del Grau Superior, l’ocupació a jornada completa arriba al 64,39% (2023) amb un augment del 2,07%, en relació amb el 62,31% de l’any 2022. L’índex d’ocupació a jornada completa és més alta entre els homes que entre les dones.

Més informació

 

Close Menu