Skip to main content

Mesures Fiscals davant el COVID-19

Mesures d’àmbit fiscal aplicades i  informació elaborada per la Cambra

(Actualitzat el 15 de desembre de 2020)

15.12.2020 Conseqüències del Brexit en l’IVA a partir de l’1 de gener de 2021
Més informació AQUÍ

09.12.2020 Convenis subscrits per Espanya per evitar la doble imposició tributària
Més informació conveni Romania AQUÍ
Més informació conveni Cap Verd AQUÍ
Resum actualitzat dels convenis per evitar la doble imposició subscrits per Espanya AQUÍ

30.11.2020 Normatives i tècniques per a la gestió dels Llibres registre de l’IVA. Ordre que regula les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l’IVA a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Més informació al BOE AQUÍ

19.10.2020 Impostos sobre determinats serveis digitals i transaccions financeres. Llei de l’impost sobre determinats serveis digitals AQUÍ. Llei de l’impost sobre transaccions financeres AQUÍ

05.10.2020 Impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles i establiments turístics. Decret Llei 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu. Més informació AQUÍ

28.09.2020 Tipus 0% d’IVA per a material sanitari​​​​​. Es manté fins al 31 d’octubre de 2020 l’aplicació d’un tipus 0% de l’Impost sobre el Valor Afegit a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la COVID-19.

13.07.2020 Tràmits telemàtics de l’Agència Tributària. Resolució d’1 de juliol de 2020, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la que s’habiliten tràmits i actuacions a través del canal telefònic, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d’accés en un registre previ (sistema cl@ve pin).

L’Agència Tributaria (AEAT) ha habilitat tràmits i actuacions a través del canal telefònic, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d’accés en un registre previ (sistema cl@ve pin), amb la denominació de “Centro de atención telefónica de Recaudación” (REC@T). Més informació AQUÍ

11.06.2020 Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. Més informació al DOGC AQUÍ

Accedeix al resum AQUÍ

22.05.2020 Subvencions en el sector cultural. Més informació al DOGC AQUÍ i AQUÍ

19.05.2020 Proposta d’ajornament en l’aplicació de l’IVA sobre el comerç electrònic. Més informació AQUÍ

05.05.2020 Novetats en matèria d’Impostos Especials i Mediambientals COVID-19:

Utilització d’alcohol etílic per a la fabricació d’hidrogels desinfectants que tinguin la consideració de productes cosmètics o medicaments durant la vigència de l’estat d’alarma AQUÍ
Terminis de presentació: IIEE i mediambientals AQUÍ
Ajornament de IIEE i mediambientals AQUÍ

29.04.2020 Decret-llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu. S’inclouen mesures pressupostàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. S’aproven mesures de caràcter tributari i de contractació que complementen les adoptades fins ara, com l’ajornament d’exacció de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Tanmateix es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics destinada als treballadors per compte d’altri i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos.​​​​​​​ ​​​​​​​Més informació AQUÍ

21.04.2020 Instruccions per a sol·licitar els ajornaments tributaris, dictades per l’agència tributària.

Més informació  AQUÍ

31.03.2020. Instruccions provisionals de l’Agència Tributaria per demanar l’ajornament d’impostos. AQUÍ

25.03.2020 Nota publicada per l’Agència Tributària sobre l’aplicació de la franquícia en benefici de víctimes de catàstrofes AQUÍ

19.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19- Mesures de suport als treballadors i empresaris autònoms. Accedeix al resum AQUÍ

17.03.2020 Mesures urgents per mitigar els efectes del Coronavirus sobre l’economia, l’activitat productiva i l’ocupació. Accés al document oficial AQUÍ – Accés al resum AQUÍ

16.03.2020- Tancament d’Oficines de l’Agència Tributària per a atenció presencial i avís important sobre l’ampliació dels terminis en els procediments tributaris AQUÍ

16.03.2020- Instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments de pagament d’impostos AQUÍ

Per més informació de les mesures davant l’impacte del coronavirus, a través dels correus electrònics

amunuera@cambraterrassa.org / 682.353.074 (Antoni Munuera, responsable de programes de promoció empresarial)

spatino@cambraterrassa.org  / 677.428.829 (Susanna Patiño, Secretària General)

*Per informació dels horaris, canals d’atenció al públic i persones de contacte dels nostres serveis, accedeix al PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CAMBRA DAVANT EL COVID-19

Close Menu