Mesures àmbit contractual i mercantil

Mesures d’àmbit contractual i mercantil aplicades i  informació elaborada per la Cambra

(Actualitzat el 5 de juny de 2020)

05.06.2020 Infografia sobre l’ajornament del pagament d’arrendament de locals de negoci. Accedeix a la infografia AQUÍ

03.06.2020 Guia per a la celebració d’actuacions judicials per via telemàtica. Accedeix a la guia AQUÍ

25.05.2020 Dels articles 8 al 10 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig es preveu l’aixecament de la suspensió dels terminis processals i administratius. En aquest sentit, el proper 1 de juny s’aixeca la suspensió dels terminis administratius. Pel que fa als terminis processals i també als efectes de prescripcions i de caducitat, es reprendrà el còmput a partir del proper 4 de juny de 2020. Més informació AQUÍ

20.05.2020 Resolució TES/1034/2020, de 14 de maig, per la qual es rehabiliten els terminis de diferents procediments relatius a les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera tramitats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que van quedar suspesos per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ​​​​​​​Més informació AQUÍ

07.05.2020 Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s’aprova el text refós de la Llei Concursal. Accedeix al resum AQUÍ. Més informació AQUÍ

30.04.2020 Reial Decret 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Accedeix al resum AQUÍ.  Més informació al BOE de 29 d’abril AQUÍ

14.04.2020 Ordre ministerial en la que se suspenen obres a edificis existents on hi hagi risc de contagi pel COVID-19 a persones no relacionades amb l’obra. Accedeix-hi AQUÍ

27.03.2020 Impagament i incompliments contractuals causats pel COVID-19. Accedir al document AQUÍ​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

19.03.2020 Mesures de caure mercantil i societari adoptades pel Reial Decret 8/2020 AQUÍ

19.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19- Mesures de suport als treballadors i empresaris autònoms. Accedeix al resum AQUÍ

Per més informació de les mesures davant l’impacte del coronavirus, a través dels correus electrònics

opuig@cambraterrassa.org / 610.006.696 (Oriol Puig, responsable d’assessorament jurídic internacional)

*Per informació dels horaris, canals d’atenció al públic i persones de contacte dels nostres serveis, accedeix al PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CAMBRA DAVANT EL COVID-19