Skip to main content

Mesures àmbit contractual i mercantil

Mesures d’àmbit contractual i mercantil aplicades i  informació elaborada per la Cambra

(Actualitzat el 16 de novembre de 2020)

16/11/2020 Novetats legislatives

• Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. Més informació AQUÍ

• Llei 7/2020, de 13 de novembre, per a la transformació digital del sistema financer. Més informació AQUÍ

13.10.2020 Guia de protecció de dades per defecte. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) publica una guia per a facilitar l’aplicació pràctica de la protecció de dades per defecte. Més informació AQUÍ

21.09.2020 Mesures concursals i mercantils. Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Més informació AQUÍ

21.09.2020 Limitació de les rendes del contractes d’arrendament. Més informació AQUÍ

05.06.2020 Infografia sobre l’ajornament del pagament d’arrendament de locals de negoci. Accedeix a la infografia AQUÍ

03.06.2020 Guia per a la celebració d’actuacions judicials per via telemàtica. Accedeix a la guia AQUÍ

25.05.2020 Dels articles 8 al 10 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig es preveu l’aixecament de la suspensió dels terminis processals i administratius. En aquest sentit, el proper 1 de juny s’aixeca la suspensió dels terminis administratius. Pel que fa als terminis processals i també als efectes de prescripcions i de caducitat, es reprendrà el còmput a partir del proper 4 de juny de 2020. Més informació AQUÍ

20.05.2020 Resolució TES/1034/2020, de 14 de maig, per la qual es rehabiliten els terminis de diferents procediments relatius a les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera tramitats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que van quedar suspesos per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. ​​​​​​​Més informació AQUÍ

07.05.2020 Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s’aprova el text refós de la Llei Concursal. Accedeix al resum AQUÍ. Més informació AQUÍ

30.04.2020 Reial Decret 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia. Accedeix al resum AQUÍ.  Més informació al BOE de 29 d’abril AQUÍ

14.04.2020 Ordre ministerial en la que se suspenen obres a edificis existents on hi hagi risc de contagi pel COVID-19 a persones no relacionades amb l’obra. Accedeix-hi AQUÍ

27.03.2020 Impagament i incompliments contractuals causats pel COVID-19. Accedir al document AQUÍ​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

19.03.2020 Mesures de caure mercantil i societari adoptades pel Reial Decret 8/2020 AQUÍ

19.03.2020 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19- Mesures de suport als treballadors i empresaris autònoms. Accedeix al resum AQUÍ

Per més informació de les mesures davant l’impacte del coronavirus, a través dels correus electrònics

Assessorament jurídic ajuridica@cambraterrassa.org 937339833

*Per informació dels horaris, canals d’atenció al públic i persones de contacte dels nostres serveis, accedeix al PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CAMBRA DAVANT EL COVID-19

Close Menu