Skip to main content

Certificats varis per a l’exportació

Ajudem a que les teves exportacions arribin a bon port.
A través del nostre sistema de certificats per a l'exportació podràs complir amb tots els
requisits internacionals estalviant temps i diners.

La Cambra pot tramitar, entre d’altres, els següents documents necessaris per a l’exportació:

 • Certificats d’Origen
 • Certificats varis per a l’exportació (cens de la Cambra, epígraf de l’IAE, lliure venda, activitat)
 • Quaderns ATA
 • Compulsa de documents relacionats amb l’àmbit empresarial.
 • Certificats de moralitat mercantil.
 • Legalització de document per a l’exportació.

I alhora, en col·laboració amb un equip professional amb reconeguda experiència en el sector del comerç exterior i de les gestions davant de l’Administració Pública, aconseguim tràmits ràpids i eficaços.

 • Documents d’exportació (legalitzacions, visats, etc.) a ambaixades i consolats.
 • Sol·licitud de número d’exportador autoritzat a la Direcció General de Duanes.
 • Certificats veterinaris.
 • Registres a Sanitat (Consum o Farmàcia).
 • Obtenció de llicències d’importació o d’exportació.
 • Restitucions.
 • Sol·licitud de contingents.
 • Obtenció de documents de vigilància (DOVI).
 • Obtenció de certificats AGRIM/AGREX.
 • Etc.

Contacta amb Tramitacions: tramitacions@cambraterrassa.org

Close Menu