Informes comercials

Et proporcionem la informació necessària perquè prenguis les millors decisions.
Els informes comercials ofereixen una visió genèrica, però també una anàlisi molt detallada de les activitats i la situació financera d’una empresa.

Els informes comercials són fonamentals tant per a conèixer el límit de crèdit que pots oferir a un client, com per a estudiar l’estat financer dels possibles competidors o descobrir la informació pública sobre la seva empresa.

Tipologia dels informes:

  • Informació oficial i comercial. Recomanable per a decisions de baix risc.
  • Informació comercial i econòmica. Dirigida a transaccions comercials de risc mitjà.
  • Informació econòmica, financera i comercial. Idoni per transaccions comercials que requereixen una informació més exhaustiva.

Contacta amb Tramitacions:

Jordi Fortet jfortet@cambraterrassa.org
Nerea Martínez nmartinez@cambraterrassa.org
Sílvia Jiménez sjimenez@cambraterrassa.org

 93 733 98 33