Skip to main content

Informes comercials

Et proporcionem la informació necessària perquè prenguis les millors decisions.
Els informes comercials ofereixen una visió genèrica, però també una anàlisi molt detallada de les activitats i la situació financera d’una empresa.

Els informes comercials són fonamentals tant per a conèixer el límit de crèdit que pots oferir a un client, com per a estudiar l’estat financer dels possibles competidors o descobrir la informació pública sobre la seva empresa.

Tipologia dels informes:

  • Informació oficial i comercial. Recomanable per a decisions de baix risc.
  • Informació comercial i econòmica. Dirigida a transaccions comercials de risc mitjà.
  • Informació econòmica, financera i comercial. Idoni per transaccions comercials que requereixen una informació més exhaustiva.

Contacta amb Tramitacions:

Jordi Fortet jfortet@cambraterrassa.org
Nerea Martínez nmartinez@cambraterrassa.org
Sílvia Jiménez sjimenez@cambraterrassa.org

 93 733 98 33

Close Menu