Quaderns ATA

Amb els Quaderns ATA la internacionalització de la teva empresa es molt més fàcil.
Els Quaderns ATA són els documents que et permeten realitzar exportacions temporals per a fires, treballs o serveis professionals o com a mostres comercials. T'ajudem a tramitar-los.

És un document d’Admissió Temporal de mercaderies vàlid en els països membres de la Cadena ATA que substitueix els documents nacionals d’exportació i importació temporal.

Avantatges:

  • Rapidesa i facilitat en l’obtenció del document.
  • Baix cost.
  • Possibilitat de viatjar a un gran nombre de països amb el mateix document.
  • Agilització i simplificació dels tràmits duaners.
  • Garantia única, amb independència del nombre de països que es vagin a visitar

Entra a la nostra plataforma per gestionar els teus QUADERNS ATA.

Contacta amb Tramitacions: tramitacions@cambraterrassa.org