Skip to main content

Quaderns ATA

Amb els Quaderns ATA la internacionalització de la teva empresa es molt més fàcil.
Els Quaderns ATA et permeten realitzar exportacions temporals amb la finalitat de poder participar en fires i exposicions, realitzar serveis professionals o presentar mostres comercials.

És un document d’Admissió Temporal de mercaderies vàlid en els països membres de la Cadena ATA que substitueix els documents nacionals d’exportació i importació temporal.

Avantatges:

 • Rapidesa i facilitat en l’obtenció del document.
 • Baix cost.
 • Possibilitat de viatjar a un gran nombre de països amb el mateix document.
 • Agilització i simplificació dels tràmits duaners.
 • Garantia única, amb independència del nombre de països que es vagin a visitar

Per a la tramitació dels teus quaders ATA a la Cambra:

*Et recomanem accedir a les INSTRUCCIONS completes i aspectes a tenir en compte per a la tramitació dels teus quaderns ATA, abans d’emplenar els formularis.

     1. Emplena el formulari de sol·licitud (obligatori emplenar tots els camps) – DESCARREGAR FORMULARI SOL·LICITUD
     2. Emplena la llista de mercaderies (obligatori emplenar els camps de l’1 al 6) – DESCARREGAR FORMULARI MERCADERIES
     3. [Per retirar el Quadern ATA, si no s’ha optat per l’assegurança, s’ha de deixar un dipòsit (aquest és retornable a la devolució del Quadern ATA). L’import del dipòsit varia segons el país al qual es vol viatjar. Generalment acostuma a ser un 50% del valor de la mercaderia. El dipòsit es pot lliurar en metàl·lic, en taló i amb aval bancari, o bé optar per l’assegurança]. Si has escollit deixar el dipòsit mitjançant l’assegurança ATA, emplena el Formulari d’assegurança – DESCARGAR FORMULARI ASSEGURANÇA

Envia’ns aquests documents a la següent adreça electrònica: tramitacions@cambraterrassa.org

Contacta amb Tramitacions: tramitacions@cambraterrassa.org.

 93 733 98 33

Close Menu