Skip to main content

Visats de negocis i Certificat COVID

L’activitat econòmica empresarial necessita del moviment de persones per viatjar arreu del món per tal de poder portar a bon port el tancament d’acords comercials, l’intercanvi de coneixements i experiències entre els diferents sectors i una gran diversitat de col·laboracions, fires, reunions, etc. que els mercats necessiten constantment.

En el marc de la situació sanitària actual, a més del visat, en moltes ocasions es requereix un certificat COVID.

Quina normativa regula l’emissió d’aquests certificats COVID?

El 17 de març de 2021, la Comissió Europea va adoptar una proposta legislativa per establir un marc comú per a l’expedició, verificació i acceptació del Certificat COVID digital de la UE.

És el Reglament (UE) 2021/953 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2021 relatiu a un marc per a l’expedició, verificació i aceptació de certificats COVID-19 interoperables de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació (certificat COVID digital de la UE) amb la finalitat de facilitar la lliure circulació durant la pandèmia de COVID-19 que regula el certificat covid.

Què és el certificat COVID?

El certificat COVID és un document que acredita:

  • Que està vacunat contra la COVID-19, o
  • Que s’ha realitzat una prova diagnòstica de SARSCoV2 amb resultat negatiu, o
  • Que s’ha recuperat de la COVID-19

Qui emet aquest certificat COVID i com sol·licitar-lo?

Cada país de la Unió Europea ha de facilitar el mecanisme per tal que el ciutadà pugui aconseguir aquest certificat de manera gratuïta i en l’idioma propi del país, juntament amb l’anglès.

A Espanya, el certificat COVID recau sobre cada Comunitat Autònoma i el Ministeri de Sanitat.

A Catalunya, es pot aconseguir aquest certificat mitjançant el Servei Català de la Salud, donant-se d’alta al LMS (La Meva Salud) on es pot descarregar el certificat COVID.

A quins països podem viatjar amb aquest certificat COVID?

A tots els països de la Unió Europea junt amb d’altres com Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

També la Comissió està treballant per tal que aquest certificat sigui compatible amb el sistema d’altres països.

Què m’ofereix la Cambra per viatjar?

La Cambra de Comerç de Terrassa t’ofereix tota la informació necessària i gestiona l’obtenció del teu visat per poder viatjar a la majoria de països fora de la Unió Europea. Només has de posar-te en contacte amb nosaltres i t’informarem de la documentació que ens has de portar per gestionar el teu visat i, si convé, facilitar-te els formularis oficials.

Pots trobar més informació AQUÍ

Jordi Fortet
Tècnic de l’àmbit de gestió documental internacional
Expert en la tramitació de documents davant les Ambaixades i Consolats
Tel: 937339833
e-mail: jfortet@cambraterrassa.org
Linkedin

Close Menu