Skip to main content

Incrementa fins a un 49% el nombre de joves participants en el programa d’orientació i integració laboral de la Cambra que han accedit al mercat professional i actualment estan treballant

UN TOTAL DE 514 JOVES S’HAN INCORPORAT AL MERCAT LABORAL EN ELS DARRERS TRES ANYS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL DE LA CAMBRA DE TERRASSA

Un total de 514 joves s’han incorporat al mercat laboral en els darrers tres anys a través del programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Terrassa

Des de l’inici del programa, el primer trimestre de 2015, més de mil joves han format part del Pla de Capacitació del Programa de Garantia Juvenil dissenyat de la Cambra de Terrassa

191 joves s’han incorporat al programa d’orientació i integració laboral dins del primer semestre de 2018

Terrassa, 19 de juliol de 2018. Un total de 191 joves s’han incorporat al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa en el transcurs del primer semestre de 2018. En el marc del programa d’orientació i integració laboral dissenyat per l’entitat empresarial, que forma part del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), els joves participen en un pla complet de capacitació professional i reben un servei específic d’orientació vocacional on especialistes de la Cambra dissenyen conjuntament amb l’usuari el seu itinerari formatiu i d’inserció, després d’un període d’informació i orientació. Del total d’inscrits en els primers sis mesos de l’any, 118 participants han rebut una formació troncal i 95 una formació específica, i un total de 87 joves han rebut un servei d’acompanyament de visites a empreses.

Coincidint amb el tercer aniversari de la posada en marxa del programa, des del primer semestre de 2015, un total de 1.047 joves han estat inscrits al Programa de Garantia Juvenil dissenyat i gestionat per la Cambra de Terrassa. D’aleshores ençà, l’entitat empresarial ha experimentat un increment progressiu tant en la demanda de participació en el programa com en els resultats en termes d’inserció laboral. Un total de 514 joves participants en el programa s’han incorporat al mercat professional i actualment estan treballant. Aquesta xifra representa el 49% del total de participants inscrits en el programa d’orientació i integració laboral de la Cambra, un percentatge que s’ha incrementat en quatre punts des del gener de 2018.

El programa dissenyat per l’entitat empresarial terrassenca ofereix un itinerari formatiu individualitzat adaptat als llocs de treball que demanda el mercat empresarial i orientat a facilitar la incorporació dels joves al mercat laboral. Conformat per una oferta formativa troncal i una altra d’específica d’acord a les diferents especialitats professionals, el primer semestre de l’any s’han desenvolupat un tota de 9 plans de formació troncals centrats en les disciplines de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC’s) i d’habilitats socials i empleabilitat així com 8 accions formatives específiques en les especialitats de mosso de magatzem, perruqueria canina, auxiliar de comerç, atenció sanitària immediata, disseny de pàgines web i auxiliar d’estètica.

Per al segon semestre de 2018, període en què la Cambra preveu incorporar un total de 250 joves al programa de Garantia Juvenil, l’entitat empresarial posarà en marxa un pla formatiu integral format per 4 itineraris de formació troncal que serà completat per accions formatives especialitzades d’auxiliar de comerç (setembre), auxiliar de comerç de floristeria (setembre), pilot de drons (octubre) i mosso de magatzem (novembre). El curs de pilot de drons, que s’incorpora per primera vegada a la programació formativa de la Cambra, es desenvoluparà en un total 185 hores lectives i comptarà amb una certificació reconeguda per l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA). Per altra part, el curs d’auxiliar de comerç de floristeria s’ha dissenyat en virtut d’un acord de col·laboració amb la Fundació President Amat Roumens (FUPAR) per al qual la Cambra de Terrassa i FUPAR han dissenyat conjuntament una acció formativa de 215 hores (65h de formació troncal i 150h de formació específica) adreçada especialment al col·lectiu de joves amb discapacitat intel·lectual per reforçar la seva qualificació professional i la incorporació al mercat laboral. Aquest curs començarà el 28 de setembre i se celebrarà a les instal·lacions de FUPAR, a Terrassa.

Programa de Capacitació de Garantia Juvenil

El pla de capacitació del Programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Terrassa forma part del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE en les seves sigles en castellà) que, dissenyat i executat per les Cambres de Comerç, s’integra en el conjunt d’accions del Sistema de Garantia Juvenil que està promogut pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) per a una durada de quatre anys (2015-18). El Programa de Garantia Juvenil està dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys que, independentment de la tipologia d’estudis cursats, no estiguin estudiant i es trobin sense feina.

Un total de 127 empreses estan actualment adherides al Programa de Garantia Juvenil de Cambra de Terrassa. Les empreses interessades en contractar professionals formats dins d’aquest programa tenen l’opció d’accedir a l’ajuda de Cambra de Terrassa per valor de 4.950 euros per a la contractació de joves del programa sempre que el contracte sigui per a una durada mínima de sis mesos i en jornada completa, a més a més de bonificacions a les quotes empresarials a la Seguretat Social per a la contractació d’ aquests mateixos joves.

Descarregar PDF.

Close Menu