Skip to main content

Com haurem de facturar i com ens facturaran? Amb IVA o sense?

La internacionalització de les empreses fa que, sovint, hagin de suportar l’IVA pagat pels serveis prestats a diferents països de la Unió Europea en conceptes com els hotels, restaurants, fires, combustible, lloguer de vehicles, entre altres. Per contra, són poques les empreses que recuperen l’IVA pagat per aquests serveis prestats a l’estranger a causa de la complexitat dels procediments, la burocràcia, el desconeixement o les dificultats del canvi d’idioma.

Alhora, freqüentment, les empreses suporten l’IVA de les adquisicions de béns en l’àmbit de la Unió Europea quan compren i vénen a estats on no estan establerts o l’IVA de les importacions que efectuen a través d’altres estats de la Unió Europea (UE).

Per aquest motiu, les empreses cada cop més tenen la necessitat de conèixer com facturar o com li han de facturar les entregues de productes o les prestacions de serveis que s’efectuen en les operacions de comerç exterior.

L’IVA en les operacions internacionals i en les intracomunitàries

Primer de tot, haurem de diferenciar les operacions de caràcter internacional de les operacions intracomunitàries per tal de resoldre dubtes essencials a l’hora de gestionar l’IVA corresponent de la nostra empresa.

En què consisteix cada tipus d’operació?

D’una banda, les operacions internacionals, són les entregues o adquisicions de béns en les exportacions o les importacions fora de la Unió Europea. Concretament, podem definir les importacions com a totes les entrades de productes i/o serveis a la UE -en aquest cas, l’IVA de la compra s’ha d’abonar a la duana, conjuntament amb els aranzels- i les exportacions són totes aquelles sortides de productes i/o serveis d’un país de la Unió Europea a un altre no pertanyent. En aquest cas, les factures de les vendes estaran exemptes d’IVA si compleixen, de manera general, amb els següents requisits:

  • Sortida efectiva dels béns fora de la UE
  • És obligatori la conservació dels documents justificatius de cada operació (factures, documents de transport, DUA, documents duaners…).

D’altra banda, les operacions intracomunitàries són les entregues o adquisicions de productes o serveis que es duen a terme dins dels països de la Unió Europea. La supressió de les fronteres fiscals en l’entrada del mercat únic, va suposar que les exportacions i les importacions passin a denominar-se expedicions intracomunitàries.

Però, com haurem de facturar i com ens facturaran en el cas de les operacions intracomunitàries? Amb IVA o sense?

Cal diferenciar entre les entregues intracomunitàries (vendes) i les adquisicions intracomunitàries (compres). Generalment, les entregues estan exemptes d’IVA i per contra, les adquisions estan subjectes a l’IVA de l’estat de l’adquirent, però cal complir amb el requisit de què els productes han de ser transportats d’un estat a un altre, dins de la Unió Europea i de què l’empresa s’identifiqui com operadors Intracomunitaris -i, per tant, disposi de NIF intracomunitari, el qual hem de sol·licitar prèviament a l’Agència Tributària a través del Registre d’operadors intracomunitaris-. En aquest cas, també és obligatori la conservació dels documents justificatius de l’operació. En relació a les prestacions de serveis, s’hauran de tenir en compte els criteris de localització de les mateixes.

Com et podem ajudar des de la Cambra?

Us sol·licitem el retorn de l’IVA suportat dins dels països de la Unió Europea, així com en els països que tenen conveni de reciprocitat amb Espanya (Canadà, Israel, Japó, Suïssa, Mònaco o Noruega, entre d’altres).

 

Per a més informació

O contacta’ns!

tramitacions@cambraterrassa.org

Close Menu