Skip to main content

Empreses de Catalunya responen a una enquesta sobre les principals necessitats de digitalització, en el context de la COVID-19

UN 70% DE LES EMPRESES DECLARA LA NECESSITAT DE FER MILLORES IMPORTANTS EN DIGITALITZACIÓ

Troben dificultats en l’àrea comercial i vendes, declarant-se insatisfetes o molt insatisfetes respecte a la gestió online de comandes dels clients (un 32%); respecte a la capacitat d’aconseguir nous contactes en comerç internacional via online (un 44%) i respecte a la utilització dels canals de venda online/ecommerce (un 46%).

En canvi, el 74% de les empreses es declara satisfeta o molt satisfeta de les eines TIC – que els han ajudat a afrontar la crisi-  alhora que el 73% ho està respecte als recursos humans– que han tingut les competències necessàries per organitzar reunions online amb èxit i per a la presa de decisions-.

Es mostren satisfetes o molt satisfetes respecte a l’accés online permanent a la informació necessària per poder teletreballar, però, un 20% declara estar insatisfeta o molt insatisfeta en l’àmbit de la ciberseguretat

En l’enquesta online hi han participat un total de 55 empreses de diferents sectors i nombre de treballadors i s’han realitzat fins a 7 entrevistes en profunditat individuals, les quals han completat l’estudi

Terrassa, 15 d’octubre de 2020. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa fa públics els resultats de l’enquesta realitzada a empreses de Catalunya per tal de conèixer l’impacte de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, envers la digitalització i les competències digitals dels seus equips.

L’enquesta, en la qual han participat un total de 55 empreses de diferents sectors i nombre de treballadors, forma part del conjunt de projectes i serveis que està duent a terme la Cambra per donar suport a les empreses en l’àmbit de la digitalització, alhora que s’emmarca en el projecte europeu CVETNET i en l’aliança per a la digitalització, Digital Impulse Hub.

Els resultats de l’enquesta mostren la necessitat de millores en la digitalització de les empreses –un 70% declara que necessitaria fer algunes millores o millores importants en aquesta matèria-. A més, el 45% d’aquestes no disposa d’una persona responsable de la digitalització.

Alhora, tot i que un 60% de les empreses enquestades es mostren satisfetes o molt satisfetes amb la ciberseguretat, encara n’hi ha un 20% que es declara insatisfeta o molt insatisfeta envers aquest àmbit.

Els punts en què troben més dificultats en matèria de la digitalització i davant la crisi de la COVID-19 són en l’àrea comercial i vendes, declarant-se un 32% insatisfetes o molt insatisfetes respecte a la gestió online de comandes dels clients; un 44% envers la capacitat d’aconseguir nous contactes en comerç internacional via online (distribuïdors, agents, clients…); i un 46% respecte a la utilització dels canals de venda online/ecommerce.

En canvi, els punts en què declaren estar satisfetes o molt satisfetes són en l’àmbit de les eines TIC -el 74% de les empreses es declara satisfeta o molt satisfeta de les eines TIC, que els han ajudat a afrontar la crisi- i dels recursos humans -el 73% pensa que aquests han tingut les competències necessàries per organitzar reunions amb èxit i per a la presa de decisions-.

L’estudi s’ha completat amb l’elaboració d’entrevistes en profunditat individuals a 7 empreses de la demarcació de la Cambra de Terrassa. Algunes de les opinions destacades envers les seves respostes, són:

  • “Al llarg dels anys, la percepció dels nostres treballadors respecte a la digitalització ha canviat molt: des que la digitalització és un generador de problemes a que la digitalització és un aliat que et facilita la vida”. Empresa industrial exportadora, amb 500 treballadors.
  • “La digitalització i el teletreball van lligats a la millora mediambiental, la reducció d’emissions i el benefici de les persones. El temps que deixem d’invertir en viatges, el guanyem.  Es tracta de com es pot millorar i organitzar el teletreball. Actualment, una persona jove pot viure al poble dels seus pares i a la vegada pot treballar a una empresa puntera de tecnologia. Això solucionaria conciliacions familiars, dinamitzaria les àrees rurals i evitaria el seu abandonament (…).” Empresa de tecnologies de la informació amb 10 treballadors.
  • “És molt fàcil treballar de manera virtual. La virtualitat enganxa molt, però cal que no es perdi la part de contacte humà que s’ha de mantenir. Un punt de contacte personal és necessari per fer equip”. Empresa de serveis de neteja amb 70 treballadors.
  • “Hem de mirar cap al futur, hi ha clients que prefereixen no viatjar. Altres prefereixen venir a visitar-nos a Fires. El cara a cara és millor ja que permet una interacció molt més gran amb el client. El podem comparar amb el cafè, tot el que és virtual, és un cafè descafeïnat, és cafè però no és el mateix. Però és una segona opció que és operativa, i en el futur haurem de veure si hem de combinar eines virtuals i presencials“. Empresa exportadora amb 150 treballadors.
  • “Ara mateix, ja tenim el menú amb codi QR i es codifica automàticament el nombre de la taula. Fins i tot, hi ha bars on es fa la comanda i es deixa pagada amb el mòbil. La digitalització implica estalvi d’error i de temps. Segurament, el sector canviarà”. Empresa del sector restauració amb 10 treballadors.

El programa europeu CVETNET

El CVETNET és un projecte que té com a objectiu reforçar la formació contínua, les competències digitals i l’aprenentatge intergeneracional. En ell hi participen, a més de la Cambra de Terrassa, la Cambra de Comerç d’Espanya i les cambres de República Txeca, Àustria, Bulgària, AHK-Bulgària i Dóbritx i està cofinançat pel programa “Erasmus +”.

Què és “Digital Impulse Hub”?

Digital Impulse Hub és un projecte comú estratègic, fruit de la col·laboració pública i privada, per fomentar la transformació digital de la pime i del comerç, també del sector públic, fomentar la formació i capacitació digital i afavorir el creixement de les start-ups digitals, la innovació i la competitivitat internacional de les pimes. Aglutina centres de competència, universitats i els seus grups de recerca, l’administració local i empreses i start-ups, que són coordinades per la Cambra de Terrassa.

Està impulsat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, l’Ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC i el Consell General de Cambres de Catalunya. El Digital Impulse Hub ja es troba registrat en el catàleg de Digital Innovation Hubs de la Comissió Europea. Per a més informació, consultar el lloc web: https://www.digitalimpulsehub.eu/

Membres fundadors del Digital Impulse Hub:

Descarregar la notícia

Close Menu