Skip to main content

Traduccions

Una mala traducció pot tancar-te les portes d'un mercat estranger: t'oferim les millors traduccions.
Gestionem les teves traduccions per tal que tinguin un acabat professional i contribueixin a incrementar les vendes a l’exterior.

Disposem d’una extensa base de dades amb els millors traductors i revisors nadius de la indústria, amb formació específica en àmbits com la cirurgia, farmàcia, química, enginyeria, física, dret o economia.

Disposem també d’una dilatada experiència en l’àmbit de la traducció que comprèn tot tipus de projectes multilingües i alhora de traductors especialistes en el sector mèdic i farmacèutic, per traduir per exemple:

  • Documentació de registre farmacèutic
  • Protocol d’assajos clínics
  • Procediments normalitzats de treball (PNT) i processos de validació
  • Instruccions d’ús i packaging
  • Sol·licituds i renovacions d’autoritzacions
  • Màrqueting farmacèutic: farmacoeconomia i comercialització
  • Documentació científica: informes tècnics, articles, estudis…
  • Cursos de formació
  • Manuals d’usuari i instal·lació d’equips d’electromedicina
  • Software d’interfície d’usuari (UI) i de gestió hospitalària

Contacta amb Traduccions: traduccions@cambraterrassa.org

Close Menu