Recuperació de l’iva a l’estranger

Recupera l’IVA dels teus viatges i potencia la internacionalització de la teva empresa.
La Cambra gestiona la recuperació d’IVA de la teva empresa davant les diferents agències tributaries europees.

Són poques les empreses que recuperen l’IVA pagat per serveis prestats a l’estranger degut al desconeixement, la complexitat dels procediments, la burocràcia o les dificultats del canvi d’idioma.

El servei de recuperació de l’IVA de la Cambra de Comerç de Terrassa inclou:

  • Gestionem totes les teves factures davant de la hisenda europea pertinent.
  • Estalvi de tràmits burocràtics de sol·licitud i de seguiment.
  • Un únic interlocutor que parla el mateix idioma i que facilita els tràmits a tots els països.
  • Màxima seguretat i confidencialitat.

Contacta amb Tramitacions: tramitacions@cambraterrassa.org