Consolats i ambaixades

Et tramitem i gestionem tota mena de documentació per a l’exportació davant de qualsevol organisme oficial a Barcelona i Madrid
Et gestionem la legalització de documents per a l’exportació, així com la tramitació de visats, acords comercials, contractes, certificats, etc. davant d’Ambaixades i Consolats o d’altres organismes oficials.

La Cambra tramita per a tu, tota mena de documents d’exportació davant d’Ambaixades i Consolats amb total garantia i confiança. Tràmits com ara:

  • Visats: presentem tota la documentació necessària als organismes pertinents per obtenir el visat, revisem tota la documentació abans d’iniciar el tràmit i si convé, us facilitem els formularis oficials.
  • Postil·la de La Haia: garantim la validesa internacional dels tràmits i reduïm els costos i els terminis de lliurament.
  • Documents varis: a més de factures, packing list i documents varis, la Cambra tramita la legalització d’altres documents emesos per administracions centrals i autonòmiques i cambres de comerç.

Contacta amb Tramitacions: tramitacions@cambraterrassa.org