Tramitacions Al Registre Mercantil

T’estalviem temps i desplaçaments davant l’Administració.
La Cambra de Terrassa et fa més senzilla la gestió de tràmits davant del registre mercantil de Barcelona, facilitant les teves obligacions administratives.

Actuem com a pont entre les empreses i el registre, oferint una sèrie de serveis administratius fonamentals:

  • Presentació de comptes anuals, llibres i escriptures.
  • Inscripció de dominis d’Internet.
  • La Cambra disposa dels impresos oficials del Registre Mercantil de Barcelona necessaris per realitzar els tràmits davant d’aquest organisme.
  • Notes informatives. Accés a les notes informatives del Registre Mercantil de Barcelona.

Informació campanya 2020

Contacta amb Tramitacions: tramitacions@cambraterrassa.org