Skip to main content

Certificat digital
(signatura digital)

Camerfirma et fa la vida administrativa més senzilla.
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa posa a la teva disposició el servei de certificats digitals a través de l’entitat certificadora Camerfirma.

Aconsegueix la teva sigatura digital en 24 hores!

La Cambra de Comerç t’ofereix Certificats Digitals Qualificats per a persones físiques i jurídiques. Simplifica les teves gestions davant les Administracions Públiques i d’altres organismes, de manera ràpida i segura.

Tipus de Certificats:

  • Certificat Qualificat Corporatiu De Persona Física (PF): Certificat Digital Qualificat de pertinença a una empresa o entitat. S’emet a persones físiques vinculades a una empresa, entitat o autònoms. Accedeix a la sol·licitud AQUÍ
  • Certificat De Representant davant les Administracions Públiques (PRAP): Certificat Digital Qualificat de representant, administrador o apoderant d’una empresa, organització o entitat per representar jurídicament aquestes davant les administracions públiques i altres organismes. Accedeix a la sol·licitud AQUÍ
  • Altres: Consulteu en el següent enllaç altres tipus de certificats a la vostra disposició AQUÍ

Per tal d’accelerar el procés d’obtenció del Certificat Digital, la Cambra gestionarà directament del Registre Mercantil la nota simple que acrediti la vigència dels poders de la persona titular del certificat.

Preus:

Certificat de PF: 40€ + IVA + tramitació*
Certificat de PRAP: 60€ + IVA + tramitació*
Certificat de PR : 80€ + IVA + tramitació*
*Tramitació: a partir de 26,50 € (inclou la nota simple del Registre Mercantil que acrediti la vigència dels poders de la persona titular del certificat)
Nota: en cas de voler el certificat amb format hardware (nivell 4 de seguretat) caldrà afegir al preu 15,00€ de la targeta + 20,00 € del lector (token).

Per ampliar informació o sol·licitar dia i hora de presentació de documents per obtenir el Certificat Digital

Contacta amb Tramitacions:

Jordi Fortet jfortet@cambraterrassa.org
Nerea Martínez nmartinez@cambraterrassa.org
Sílvia Jiménez sjimenez@cambraterrassa.org

 93 733 98 33

Close Menu