Skip to main content

TRAMITA ELS DOCUMENTS D’EXPORTACIÓ ONLINE
AMB LA CAMBRA DE TERRASSA

MÉS ÀGIL, MÉS RÀPID, MÉS SEGUR!

 

 • Digitalitza els certificats d’origen de l’empresa
 • Pots legalitzar els certificats d’origen i els documents d’exportació online, sense necessitat de papers, ni impressores, ni desplaçaments, a través d’una plataforma d’ús pràctic i intuïtiu.
 • T’oferim tots els avantatges de la digitalització documental en el comerç internacional. Si vols saber-ne més, contacta’ns.
 • Només necessites connexió a internet, una signatura digital i donar-te d’alta al servei e-Trámites de la Cambra de Terrassa.
 • Et donem d’alta el mateix dia que ens ho demanis i ja podràs tramitar còmodament via telemàtica.

   

Quina documentació es pot tramitar online?
  • Certificats d’origen
  • Factures
  • Packing list
  • Altres documents emesos per l’empresa
Es poden imprimir els document digitals?

Cada certificat d’origen o document validat per la plataforma e-Trámites el rebreu un cop validat per la Cambra en dos documents digitals:

  • Còifipia autèntica (amb codi segur de verificació)
  • Certcat signat

Es pot imprimir la còpia autèntica que té valor d’original, ja que aquesta incorpora el Codi Segur de Verificació (CSV) on trobaràs un codi i un enllaç en el mateix certificat o document. Aquest CSV permet accedir telemàticament al document original des de qualsevol part del món mitjançant el següent enllaç

Com puc obtenir una signatura digital?

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, per mitjà de la web www.camerfirma.es tramita certificats digitals qualificats a tota mena d’empreses, organismes, autònoms, particulars, etc.

Pots escollir entre els següents certificats digitals:

 • Ciutadà
 • Autònom
 • Corporatiu
 • Persona Representants davant les Administracions Públiques (PRAP)
 • Persona Representant General
 • Segell Electrònic
Què és el certificat d’origen?

Certificat d’origen: passaport per a l’exportació

La venda de mercaderies arreu del món comporta l’obligació de presentar determinats documents a les duanes de control. Entre aquests documents, s’hi troba el certificat d’origen, que ens permetrà identificar l’origen de les mercaderies i agilitzar l’exportació i l’entrada de la nostra mercaderia a un altre mercat.

EL CERTIFICAT D’ORIGEN I LES CAMBRES DE COMERÇ

Les cambres de comerç són les encarregades d’emetre i segellar els certificats d’origen per a l’exportació de tota mena de mercaderies.

Aquestes juguen un paper molt important a l’hora d’emetre els certificats d’origen, ja que actuen com a garants de l’existència de les empreses que els sol·liciten de cara a tercers i disposen d’un registre de persones autoritzades (per part d’una persona apoderada o administradora de l’empresa) per signar-los; això permet una traçabilitat absoluta a l’hora de definir responsabilitats, aporta seguretat jurídica a totes les parts implicades, així com transparència a totes les expedicions i exportacions que es vulguin dur a terme.

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS AVANTATGES DEL CERTIFICAT D’ORIGEN?

En un mercat global com en el que ens trobem, cada país aplica diferentes normes i acords amb la resta de països per tal de protegir el seu mercat interior. D’aquesta manera, les exportacions es troben sovint amb determinades barreres a l’exportació, com poden ser de tipus aranzelari, antidumping, restrictives, prohibitives, etc. En aquest sentit, el certificat d’origen té un paper clau i necessari a l’hora d’identificar l’origen de les mercaderies, i això permetrà fer front a les diferents exigències esmentades, aportant seguretat jurídica i traçabilitat a tot el procés i a les parts implicades.

Els principals avantatges són:
  • Agilitzar les gestions duaneres
  • Els productes obtenen el benefici aranzelari que els hi correspon
  • Ofereix avantatges competitius en les negociacions internacionals
  • Facilita les vendes a l’estranger
  • Dona confiança als importadors exteriors
  • Permet conèixer la traçablitat de l’origen dels productes tant a l’exportador com a l’importador
COM OBTENIR EL CERTIFICAT D’ORIGEN?

L’empresa ha de contactar amb la seva cambra de comerç territorial per tal de poder accedir a aquest servei. Actualment, la Cambra de Terrassa gestiona els certificats d’origen de tota la demarcació territorial de les següents poblacions: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls; i facilita la tramitació de certirficats d’origen en format 100% digital. Els clients poden tramitar des de la mateixa empresa l’obtenció dels certificats d’origen via telemàtica i còmodament per mitjà de la plataforma digital eTrámites, estalviant despeses, temps i desplaçament innecessaris.

Pots trobar més informació aquí

Contacta amb el servei d’Informació Comercial i Tramitacions de la Cambra de Terrassa:

93 733 98 33

JORDI FORTET PUIG – jfortet@cambraterrassa.org

SILVIA GIMENEZ – sgimenez@cambraterrassa.org

NEREA MARTÍNEZ – nmartinez@cambraterrassa.org

Close Menu