Skip to main content

Setmana europea de l’energia sostenible (#EUSEW2020)

En els darrers anys, el canvi climàtic ha estat protagonista dels fòrums mundials sobre medi ambient i, en aquest marc, l’energia esdevé un àmbit prioritari en el qual els països estan posant esforços per a millorar i optimitzar la seva gestió.

Del 22 al 26 de juny se celebra la setmana europea de l’energia sostenible (EU Sustainable energy week), orientada a conscienciar la societat de la importància del seu rol en la transició energètica.

Aquest any, el lema és “Més enllà de la crisi: energia neta per a la recuperació i el creixement verd”. Aquest esdeveniment és un dels més grans i importants focalitzats en les energies renovables i l’eficiència energètica que es realitzen a Europa. Alineats amb el moment que s’està vivint, la Comissió Europea aprofita les eines digitals per a celebrar l’esdeveniment de manera totalment online.

Objectius de Desenvolupament Sostenible – Agenda 2030

L’objectiu núm. 7 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides (ONU) busca arribar a un model d’“Energia Assequible i no Contaminant”; segons diu la mateixa ONU, el món esta avançant cap a l’assoliment amb indicadors positius malgrat que encara ens queda camí per a recórrer. L’accés a l’electricitat en els països més pobres ha començat a accelerar i s’incrementa l’eficiència energètica, alhora que les energies renovables estan assolint bon resultats en el sector elèctric.

Segons els darrers informes de la ONU, l’energia és un dels factors principals que tenen incidència en el canvi climàtic i representa un 60% de les emissions mundials de gasos efecte hivernacle.

La Unió Europea (UE)

La UE fixa com a objectius pel 2030, un vinculat a l’energia renovable d’almenys el 32% i un objectiu d’eficiència energètica d’almenys el 32,5%, amb una possible revisió a l’alça el 2023.

El nou reglament de la UE es coneix com “Energia neta per als europeus”, on es reforcen els objectius fixats a l’Acord de Paris.

La UE promou accions per a reduir les emissions de gasos efecte hivernacle a través de les energies netes.

Espanya

El Govern espanyol acaba d’aprovar el Real Decreto-Ley 23/2020 del 23 de juny, de mesures per a impulsar les energies renovables i l’eficiència energètica i afavorir la reactivació econòmica. Aquesta normativa promou i facilita la transició energètica emmarcada en un moment de crisi econòmica provocada pel Covid-19.

Catalunya:

A Catalunya, la llei catalana de canvi climàtic (Llei 16/2017, de l’1 d’agost), té com a objectius reduir les emissions de gasos efecte hivernacle i afavorir la transició energètica. En aquest marc, la llei dedica l’article 19 a l’Energia, començant a l’apartat 1, en que expressa: “Les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a bé comú”.

A traves de la Llei de canvi climàtic es busca crear el camí per assolir un nou model energètic 100% renovable al 2050 i on els ciutadans tenen un paper central.

Amb tot això, la transició energètica pretén transformar el model energètic actual en un model energètic basat en fonts renovablessostenible i a l’abast de tothom.

Compromesos amb aquest principis i amb els ODS, des de la Cambra, es promouen en el  teixit empresarial les bones pràctiques orientades a l’eficiència energètica i a l’ús de fonts renovables, a traves de serveis i de la participació en projectes europeus.

 

Close Menu