Skip to main content

Impost del plàstic d’un sol ús

en el marc d’una necessària consciència
empresarial sostenible amb la natura

PRESENCIAL

8 de juny
de 9:30 a 12:00 h.

Segons informa l’Organització de les Nacions Unides, cada any es produeixen més de 400 milions de tones de plàstic a escala mundial i es creu que la meitat d’aquest material es concep per a una vida útil d’un sol ús. Menys del 10% es recicla. S’estima que entre 19 i 23 milions de tones de deixalles plàstiques acaben cada any en llacs, rius i mars.

S’estima que les persones ingereixen més de 50.000 partícules de plàstic cada any, i fins i tot moltes més si es tenen en compte les partícules inhalades. Els productes plàstics d’un sol ús que resulten rebutjats o cremats no només perjudiquen la salut humana i la biodiversitat, sinó que igualment contaminen tota mena d’ecosistemes, des dels cims de muntanya fins al llit marí.

Amb l’objectiu de regular el seu ús, en l’àmbit europeu s’aplica un impost que en l’estat espanyol té efecte des de l’1 de gener del 2023. L’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable, és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització en territori espanyol d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderia. Dos dels fets imposables d’aquest impost afecten, directament, a les empreses internacionalitzades, les Adquisicions intracomunitàries i les Importacions.

PROGRAMA:

9:00 h.

Acreditació i cafè de benvinguda

9:30 h.

Benvinguda
RAMON TALAMÀS I JOFRESA, president de la Cambra de Comerç de Terrassa

9:45 h.

Conferència: “Persones i empresa: elements clau en la revolució circular”
JOSEP MARIA TOST I BORRÀS, Senior Advisor en Economia Circular, ex-director de l’Agència de Residus de Catalunya i àmplia experiència en Sostenibilitat

10:15 h.

Conferència: “Resposta a les qüestions que l’empresa es planteja sobre l’impost del plàstic d’un sol ús en l’àmbit internacional”
DANIEL GONZÀLEZ I GIMÉNEZ, responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa

10:45 h.

Experiència empresarial de Karibou: Solucions de packaging 100% d’origen vegetal
XAVIER PINOSA I VILALTA, Co-CEO de Karibou, SL

11:15 h.

Torn obert de preguntes amb els tres conferenciants

11:45 h.

Cloenda
CARLES CABALLERO I PEÑA, regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Medi ambient i Sostenibilitat i Energia de l’Ajuntament de Terrassa

Presenta i modera: MARIANELLA PEREIRA I YAQUELO, responsable Global de Processos de Negoci i Cambra B&W de la Cambra de Comerç de Terrassa

DIA I HORA:

Dijous 8 de juny de 2023
De 9:30 a 12:00 h.

INSCRIPCIÓ:

Sessió gratuïta prèvia inscripció

LLOC:

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa

Amb el suport de:

Contacta’ns:
 ctartaj@cambraterrassa.org
 93 733 98 33

Close Menu