Skip to main content

A partir del 4 d’octubre serà obligatori presentar la notificació G3 per a mercaderies que hagin estat (o ho hagin d’estar) declarades en una declaració H7 per importacions de baix valor

Des de l’1 de juliol, és obligatòria la presentació de declaracions H7 per a importacions de mercaderia de baix valor. A més, a partir del 4 d’octubre s’haurà d’afegir la presentació de la notificació G3.

Serà aplicable a totes les importacions d’un valor inferior a 150€ que tinguin una exempció de pagament d’IVA

La notificació G3 s’aplicarà en les mercaderies que han estat (o estaran) declarades en un H7, i s’ha de dur a terme quan les mercaderies es trobin a la duana de sortida. S’aplicarà a  totes les importacions d’un valor inferior a 150€ que tinguin una exempció de pagament d’IVA (per a tots els moviments on l’empresa venedora estigui donada d’alta al Sistema IOSS (Import One Stop Shop)) o importacions de pagament directe de l’IVA a la Duana. Però existeixen excepcions de presentació per a totes aquelles mercaderies subjectes a prohibicions o restriccions i tampoc és compatible amb el règim d’importacions exemptes de pagament d’IVA per lliurament comunitari subsegüent.

Existeixen dues variants possibles de declaracions i notificacions a la importació:

  1. Variant 1: activat per la presentació de la mercaderia a la Duana.
  2. Variant 2: activat per la presentació prèvia de la documentació a la Duana.

Una cop s’hagi presentat aquesta notificació, s’informarà al client si la mercaderia disposa del justificant de llevant confirmant que la mercaderia és despatxada o si per conseqüent, existeix algun tipus de control o situació especial de la mercaderia per tal d’agilitzar el seu despatx.

Si encara tens dubtes de com funciona aquest procés o vols més informació, contacta’ns!

Nota NIGA-22/21 de l’Agència Tributaria

Janis Soliano
Àmbit jurídic internacional de la Cambra
ajuridica@cambraterrassa.org
93 733 98 33
Linkedin

Close Menu