Skip to main content

A partir de l’1 de juliol podràs obtenir el certificat digital COVID-19 de la Unió Europea

A partir de l’1 de juliol entrarà en vigor el certificat digital de la COVID-19 a la Unió Europea.  Aquest certificat et permetrà viatjar entre països de la Unió Europea facilitant la lliure circulació segura dels ciutadans durant la pandèmia i contribuint a garantir que les restriccions que estan actualment en vigor puguin suprimir-se de manera coordinada. Conté un codi QR amb una signatura digital per a protegir-lo de la falsificació.

El poden tramitar les persones que compleixin una de les següents condicions

Serà atorgat a aquelles persones que compleixin una de les següents condicions:

  • Que hagin estat vacunades contra la COVID-19
  • Que s’hagin realitzat una prova i el resultat de la qual hagi estat negatiu (en les últimes 48 hores per al cas d’antígens o 72 hores en el cas de la PCR, des de la presa de la mostra)
  • Que s’hagin recuperat de la COVID-19 (documentat amb una PCR amb resultat positiu fa més d’11 dies i que no hagin passat més de 180 dies des de la data d’emissió del resultat)

La persona titular del certificat, en principi, haurà de quedar exempta de restriccions a la lliure circulació, per tant, els Estats membres hauran d’abstenir-se d’imposar restriccions addicionals de viatge a les persones titulars, a menys que les esmentades restriccions siguin necessàries i proporcionades per salvaguardar la salut pública.

En el cas de noves variants preocupants, l’Estat membre afectat haurà de notificar-ho a la Comissió i a tots els altres Estats membres i justificar la seva decisió.

El certificat s’haurà d’obtenir a través d’aquesta web.

Janis Soliano
Àmbit jurídic internacional de la Cambra
ajuridica@cambraterrassa.org
93 733 98 33
Linkedin

Close Menu