Skip to main content

RUBÍ, UN DELS PRIMERS MUNICIPIS A CATALUNYA A PROMOURE LA CREACIÓ D’UNA ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA EN SÒL INDUSTRIAL


Dionís Rovira i López, Vocal del Ple de la Cambra de Terrassa

Per iniciativa de l’Ajuntament de Rubí, amb la col·laboració de Cecot Rubí i de representants de les associacions de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE), amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, i amb una subvenció per part de la Diputació de Barcelona, que bàsicament sufragarà el cost de l’estudi de viabilitat de la iniciativa, s’inicia un projecte a Rubí per fer una prova pilot de delimitació urbana en els PAE de La Llana, Carretera de Terrassa, Molí de la Bastida i Can Rosés.

Els avantatges més importants que aquesta iniciativa presenta són: l’impuls que pot obtenir cadascuna d’aquestes zones en la millora dels serveis generals, que beneficiaran majoritàriament totes les empreses, ja que existeix l’obligació dels ens públics pel que fa a la conservació i inversions de les infraestructures actuals en cada PAE, la portada a terme d’actuacions publicoprivades en les iniciatives que puguin sorgir i l’obligació que totes les empreses que engloben les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) tindran d’estar-hi associades, perquè, actualment, les associacions als PAE són voluntàries.

Per descomptat, tota iniciativa presenta també inconvenients que, en aquest cas, podríem concretar en la dificultat d’aconseguir el percentatge necessari de participació i acord per arribar a la seva constitució, la limitació del seu cicle de vida i la manca de projectes concrets per a la seva creació.

Esperem que amb aquesta prova pilot millori la gestió dels polígons esmentats i es previnguin situacions de degradació d’aquests espais, en benefici de tot el teixit socioeconòmic de la ciutat. És amb aquest esperit que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa es posiciona al respecte, assenyalant la conveniència d’aprofundir en l’estudi encarregat per a la seva projecció i fent costat a les gestions iniciades per Cecot Rubí de cara al fet que, si s’aconsegueixen les majories necessàries, la decisió final que s’adopti sigui la més convenient per a l’activitat econòmica, tenint molt present els requeriments que comporta tota l’evolució tecnològica que estem vivint. Aquest suport no implica la renúncia a seguir de prop l’evolució de l’esmentat estudi i, en aquest sentit, la Cambra de Terrassa demana restar recurrentment informada i convocada a l’efecte per a aquestes gestions. Com a representant de la Cambra en aquest projecte rubinenc, membre del seu plenari i també administrador d’alguns polígons de la ciutat, considero que pot ser una molt bona oportunitat que no podem deixar perdre.

Close Menu