Skip to main content

Els empresaris que, per sufragi, representaran un total de 30 vocalies del Ple de la Cambra

RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CAMBRA DE TERRASSA

El Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa està composat per un total de 45 vocalies: 25 vocalies han estat elegides per sufragi universal dels/les electors/es; 5 vocalies van ser declarades electes per a presentar-se el mateix nombre de candidats que de vocalies a cobrir; i 5 corresponen als representants de les organitzacions empresarials, que també van ser declarades electes

Des d’avui, dia 9 de maig, fins al proper dia 15 de maig es durà a terme el procés de presentació de candidatures per a les empreses de major aportació voluntària (10 vocalies a cobrir)

Terrassa, 9 de maig de 2019. Un total de 1.036 vots – realitzats tant per via electrònica, del 2 al 7 de maig, com de manera presencial, durant el dia d’ahir- han estat emesos, a través de la plataforma electoral, en les eleccions al Ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. En aquesta convocatòria electoral, les candidatures presentades a un total de 9 grups han concorregut al procés de votació.

D’altra banda, en un total de 4 grups (Grups 2, 5, 6 i 11) el nombre de candidats ha coincidit amb el nombre de llocs de representació assignats i validats per la Junta Electoral territorial. D’aquesta manera, els candidats presentats en aquests 4 grups han estat automàticament declarats electes dins del nou Ple.

Així, un cop realitzat el 100% de l’escrutini dels vots dels empresaris que han participat en el transcurs del dia d’ahir i el recompte dels vots rebuts per via electrònica, a les eleccions per escollir els representants empresarials que integraran el Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per al període 2019-2023, les 30 vocalies elegides per sufragi universal dels/les electors/es dins el nou Ple de la Cambra, a l’espera de la verificació definitiva per part de la Junta Electoral, està integrat per les següents empreses: veure document

51 candidatures per a 30 vocalies

Un total de 51 candidatures ha concorregut en el procés electoral per ocupar 30 vocalies d’un total de 45 que conformaran el màxim òrgan de govern, el Ple, de la Cambra de Terrassa per al període 2019-2023. Cada sector està representat al Ple per un nombre determinat d’empreses d’acord amb el pes que tingui aquest sector a l’àrea d’influència de la Cambra en el moment en el qual la Junta Electoral territorial en fa la valoració. En el cas que es produeixi la circumstància que al grup i categoria que correspon a cada sector d’activitat hi concorri un nombre de candidatures superior a les assignades per l’òrgan supervisor, els candidats representants d’aquest sector se sotmeten a un procés d’eleccions mitjançant votació electrònica o presencial. En el present procés electoral, un total de 9 grups corresponents a diferents sectors d’activitat han concorregut en un procés de votacions (grups 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 i 13). Per la seva part, els candidats i les candidates dels següents grups: grup 2 -extracció i producció de metalls, productes metàl·lics, maquinària i equips- , grup 5 –materials de transport-, grup 6 -fusta, suro i altres manufactureres, indústries de l’alimentació, begudes i tabac- i grup 11 –mediació financera-, han estat designats electes per part de la Junta Electoral donat que en aquests grups es van presentar el mateix nombre de candidats que vocalies a cobrir.

Vocalies de les organitzacions empresarials i empreses de major aportació voluntària

El Ple de la Cambra de Terrassa està conformada per un total de 45 vocalies, 30 de les quals són les corresponents a les candidatures elegides per sufragi, 5 corresponen als representants proposats per les organitzacions empresarials i 10 vocalies a representants d’empreses de major aportació voluntària.

Els representants de les organitzacions empresarials al nou Ple de la Cambra, que han concorregut en una llista única proposada per la patronal CECOT i que han estat electes són els següents: José Armengol i Giralt, Gemma Sanz i Sansa, Antoni Palet i Pérez, Lara Cruz i Penina i Francisco José Hoya i Muñoz.

Per la seva part, les 10 vocalies corresponents a representants d’empreses de major aportació voluntària seran designades pròximament, després del procés de presentació de candidatures que tindrà lloc entre els dies 9 i 15 de maig (ambdós inclosos).

El nou Ple es constituirà el proper mes de juny

El proper mes de juny se celebrarà l’acte de constitució del nou Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per al període 2019–2023, i en el transcurs del qual els representants electes escolliran el President i el Comitè Executiu de la institució.

 

Descarregar notícia (PDF).

Close Menu