Skip to main content

REPRESENTANTS DEL PSC AL SENAT, CONGRÉS, PARLAMENT DE CATALUNYA, DIPUTACIÓ I AJUNTAMENTS DE TERRASSA I REUS VISITEN LA CAMBRA, AMB LA MÚTUA VOLUNTAT DE COMPARTIR INFORMACIÓ, PROJECTES I NECESSITATS DEL TEIXIT EMPRESARIAL

La trobada, propiciada pel primer secretari del PSC a Terrassa, l’Il·lustríssim Diputat Sr. Alfredo Vega, ha comptat amb l’assistència de l’Excma. Sra. Sandra Guaita, diputada al Congrés, del qual n’és vicepresidenta 1a de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme; de l’Excm. senador Sr. Manel de la Vega, vicepresident 1r de la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats del Senat; i de la Il·lustre Sra. Eva Candela, diputada al Parlament de Catalunya i primera secretària de la Federació Vallès Oest del PSC 

Els referits representants polítics han estat acompanyats pels Senyors Oriol Ribera; Isaac Bonillo; i Jordi Rueda, de l’estructura del PSC, i han estat rebuts pel president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Sr. Ramon Talamàs, acompanyat pel vicepresident segon, Sr. Nacho Navarro; la secretaria general, Sra. Susanna Patiño; i el director gerent, Sr. Josep Prats

La situació econòmica, els fons europeus NextGenerationEU, així com els aspectes energètics, digitals i d’infraestructures han estat els principals temes abordats en el marc de les potencialitats camerals per ajudar al teixit socioeconòmic.

Terrassa, 9 d’abril de 2021. Per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, s’ha fet una exposició de la realitat del teixit socioeconòmic de la demarcació i de les diverses activitats i projectes que s’estan duent a terme en benefici del mateix, donant pas a un constructiu debat en el qual s’han tractat temàtiques lligades als NextGenerationEU, i com es preveu articular-los, amb una concreta demanda de la institució que es difongui un cert calendari de quines convocatòries es publicaran, així com quina part de les mateixes es vehicularan i de quina manera, a través de la Generalitat de Catalunya.

El tema energètic, i en concret, el fort dèficit en la generació d’energies renovables, ha ocupat també una part rellevant de l’agenda. Al respecte, la diputada Sandra Guaita ha celebrat el treball que està realitzant la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC), que presideix la Cambra de Terrassa i quina expressió màxima va tenir lloc en la recent jornada “Territori, Turisme i Transició Energètica” que, organitzada conjuntament amb l’ICAEN, va tenir lloc el passat 18 de març amb la participació de ponents de tots els sectors implicats i del qual sorgirà un darrer posicionament cameral que, com s’ha acordat, serà valorat amb deteniment per part dels estaments representats, puix que coneixen i igualment estan interessats en agilitzar la seva implantació d’una manera equitativa, en el marc d’una inevitable lluita contra el canvi climàtic. En aquest camp, també s’han abordat les encara incongruències normatives sobre la gestió de residus i la necessitat d’una legislació clara que afavoreixi l’economia circular.

La necessitat d’ordenar sota una única responsabilitat l’amplia i necessària temàtica de la formació professional i no repartida entre diversos departaments, com està actualment, també ha estat posada en relleu. En aquest punt, el senador Sr. Manel de la Vega ha remarcat l’interès del Ministeri d’Educació i Formació Professional i de la seva directora, Sra. Clara Sanz, en aquesta mateixa línia, informant d’un ampli paquet d’ajuts per fomentar la formació professional de cara a ajudar a pal·liar l’increment de l’atur.

La digitalització del teixit empresarial i l’estat del Digital Impulse Hub, liderat per la Cambra de Terrassa, també s’ha comentat en la trobada, donat l’interès dels representants polítics en aquest important repte per tot l’entramat empresarial, així com pel que fa a la digitalització de les administracions públiques. En aquest punt, la Cambra ha posat en relleu la necessitat d’una màxima coordinació entre els diferents estaments de les mateixes, i també amb les activitats de les diferents institucions com les Cambres, en estimar que, actualment, existeixen moltes duplicitats i triplicitats que la nostra societat no es pot permetre, tant per una necessària eficiència com per economia.

Les infraestructures han format part de l’últim punt de la trobada, reclamant per part de la Cambra, una clara aposta per acabar quan abans els trams en construcció de la B40 i avançar, de manera urgent, en el projecte final que enllaci el Maresme amb el Baix Penedès, en el marc d’una necessària estructuració de Catalunya que eviti un tancament de l’AMB en si mateixa i, al contrari, s’obri a partir d’uns eixos que articulin el territori, tot demanat una necessària coordinació de les administracions de l’Estat i de Catalunya, que ara dista molt de ser eficient, tal com està passant en la duplicada visió de com el Vallès s’ha de connectar amb la capital i l’aeroport per ferrocarril.

Finalment, s’ha parlat de la urgent necessitat d’ajuts als sectors econòmics afectats; de la necessitat d’una estructuració dels ERTOs i dels seus venciments que permeti una sortida que possibiliti mantenir, al màxim, el teixit empresarial; de les renovacions i àdhuc cancel·lacions anticipades dels ICOs en funció de particularitat, no sempre ni de lluny homogènies; i de la necessitat d’una clara obligació d’acompliment dels terminis de pagament, també els de l’administració, ja fixada reglamentàriament.

Descarregar la notícia

Close Menu