Skip to main content

Reflexions al voltant d’una norma que s’està fent esperar

Susanna Patiño,  secretària general de #CambraTerrassa

Catalunya disposa d’un ampli teixit empresarial consolidat que cal cuidar, ajudar i reforçar. Per aconseguir-ho, les cambres de comerç catalanes històricament han tingut un paper molt important i actualment continuen sent un actiu imprescindible i amb gran potencialitat.

Per tal de disposar de cambres renovades, fortes, útils i adaptades a la realitat del país es requereix una normativa actualitzada, i aquest ha estat un dels objectius prioritaris en l’actual mandat dels presidents i presidentes d’aquestes entitats a Catalunya.

De fet, cronològicament ens hem de remetre al desembre del 2010, quan es va publicar el Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació, que va eliminar el recurs cameral permanent, tribut que finançava les cambres, fet que implicava perdre fins al 75% dels ingressos.

Aquest Reial decret va abocar les cambres a un canvi de model i una necessària reforma normativa. La reforma es va produir en l’àmbit estatal l’any 2014, amb la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, i que per mandat legal va concedir un termini per a l’adaptació de la normativa autonòmica fins com a màxim el 31 de gener del 2015.

Al llarg d’aquests anys han passat moltes coses, molts intents i esforços que han resultat infructuosos, però enguany, estem “a punt”. L’any 2023 s’obre una nova oportunitat d’aprovació d’un text legislatiu que, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, ha estat àmpliament debatut, compartit i consensuat, també amb els diferents agents econòmics i socials i amb l’estreta col·laboració de les 13 cambres catalanes. Esperem que aquest 2023 es pugui tramitar el text, com a proposició de llei, amb la confiança dels diferents grups parlamentaris.

El resultat és una norma que ha estat intensament treballada, enfocada a aconseguir que les cambres guanyin definició i reconeixement, amb unes funcions adaptades a l’actual context social i econòmic, i amb una previsió de finançament necessari per desenvolupar-les.

Close Menu