Skip to main content

Quina és la utilitat del Número d’Exportador Autoritzat?

Un dels últims dubtes sorgits per les empreses, és la utilitat i informació sobre l’obtenció del Número d’Exportador Autoritzat.

En el cas d’exportar mercaderies a països que han signat acords preferencials amb la Unió Europea, l’empresa exportadora pot substituir el certificat de circulació EUR-1 per la declaració d’un codi facilitat per l’Agència Tributària, que anomenem Número d’Exportador Autoritzat. Aquest és un sistema simplificat de justificació de l’origen preferencial de les mercaderies per a enviaments superiors a 6.000 euros.

Ser exportador autoritzat aporta reconeixement i fiabilitat a l’empresa davant les autoritats duaneres 

Ser exportador autoritzat aporta reconeixement i fiabilitat a l’empresa davant les autoritats duaneres i com a conseqüència, agilitza els processos duaners, redueix el temps de gestió i els costos documentals.

Tota empresa amb exportacions regulars a països on la Unió Europea té acords preferencials i que estigui  establerta en el territori de la Unió, podrà sol·licitar l’autorització del Número d’Exportador Autoritzat, aportant les dades acreditatives de l’origen comunitari del producte. Per a tramitar-ho, caldrà aportar una sèrie de documentació.

La Cambra s’ocupa de realitzar aquest tràmit per a les empreses, facilitant-ne la gestió i la seva obtenció.

 

Janis Soliano
Àmbit jurídic internacional de la Cambra
ajuridica@cambraterrassa.org
93 733 98 33
Linkedin

Close Menu