Skip to main content

DIGIS

Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies

El projecte té com a objectiu millorar la representació de la Formació Professional als països participants i el vincle entre la formació inicial i la professional. Mitjançant la implementació de metodologies individuals de vies formatives de formació professional i la creació de noves qualificacions de programador i operador de drons i programador d’aplicacions de realitat virtual.

En què consisteix?

El projecte té com a objectiu harmonitzar l’educació en TIC amb les necessitats del mercat laboral millorant la representació de la Formació Professional als països participants. Es desenvoluparan dues noves qualificacions i formacions en programador i operador de drons i programador d’aplicacions de realitat virtual.

Les àrees de drons i realitat virtual són àrees de ràpid creixement entre les noves tecnologies (indústria 4.0) amb un enorme potencial per a un desenvolupament posterior en molts sectors amb beneficis per a l’economia i la societat europees. Aquests dos sectors contribuiran a crear nous negocis i llocs de treball, protegir el medi ambient i millorar la qualitat de vida.

El projecte fomentarà la capacitat dels proveïdors de Formació Professional per adaptar-se millor a la transformació digital, l’objectiu general és harmonitzar l’educació en TIC amb les necessitats del mercat laboral.

Objectius del projecte

1

Crear un nou estàndard europeu de qualificació professional per a aquestes ocupacions, identificant i descrivint les habilitats digitals requerides per la demanda del mercat.

  • Programador i operador de drons.
  • Desenvolupador d’aplicacions de realitat virtual.

2

Desenvolupar i millorar els plans d’estudis per a les noves qualificacions i preparar-los  per al lliurament per part dels proveïdors de Formació Professional

Es desenvoluparà una plataforma de cursos en línia oberta per al seu lliurament i es redactaran pautes i metodologies per implementar-les a escoles de postgrau, alhora que es realitzarà formació al professorat.

3

Pilotar els nous currículums en els camps de qualificació adreçats per obtenir feedback dels grups objectiu i avaluar la qualitat dels nous programes

Els cursos a distància en línia s’oferiran mitjançant seminaris web, exercicis en línia i proves electròniques. La formació pràctica i la certificació conjunta es pilotaran amb professors i estudiants dels socis del projecte de Formació Professional.

4

Obtenir el reconeixement de les noves qualificacions en tants països de la Unió Europea com sigui possible, per permetre la mobilitat internacional de la força de treball i la integració dels nous plans d’estudis als programes de Formació Professional de proveïdors, tant públics com privats, en formació inicial i continuada

5

Avaluar els projectes pilot i compartir experiències entre els socis. Es recolliran les bones pràctiques en la implementació dels nous plans d’estudi, però també en altres activitats que es desenvolupin i s’integrin al projecte, millorant la qualitat dels resultats

A més, es crearà un comitè internacional d’avaluació, que inclourà les parts interessades locals i transnacionals. Es redactaran informes per analitzar les barreres externes del desplegament de nous plans d’estudis i/o l’ocupabilitat dels graduats, suggerint mesures per mitigar-los i recomanacions a les autoritats competents en els diversos nivells governamentals.

Reptes principals del projecte

  • Reconeixement de les qualificacions per part de tants països socis i de la Unió Europea com sigui possible
  • Motivar els proveïdors de Formació Professional aliens al projecte perquè participin en l’acció pilot.
  • Desenvolupament d’eines per a la implementació dels nous programes de Formació Professional.
  • Motivar als estudiants a inscriure’s als nous programes de Formació Professional, assolint els millors resultats i adquirint les noves habilitats que faltaven al mercat.

Enllaç a la web del projecte

Close Menu