Skip to main content

Programa per al creixement de l’empresa.
Els 360˚ de la internacionalització

La internacionalització de l’empresa afecta totes les àrees i departaments. Així, per tenir èxit en aquest projecte de creixement cal estar ben preparats

Amb aquest objectiu, la Cambra de Terrassa ofereix un nou servei que analitza les competències (tècniques i transversals) dels perfils professionals actuals de la teva empresa, per tal de poder definir els punts de millora i d’optimització, així com el disseny d’un pla de formació específic per donar resposta als “gaps” entre els perfils desitjats/necessaris i els perfils actuals.

Aquesta anàlisi permet a l’empresa internacionalitzada poder créixer i millorar el seu posicionament internacional, i a les empreses que vulguin introduir-se al comerç exterior, poder preveure les competències que necessitarà que els seus professionals tinguin o hagin d’adquirir.

Aquest servei es divideix en diferents fases, que s’inicien amb l’estudi de l’organigrama de l’empresa. Després, caldrà estudiar i/o definir els perfils professionals de l’empresa, fet que facilitarà l’anàlisi de les diferències entre perfils desitjats i actuals. Tot això es concretarà amb una proposta de pla d’acció per a l’assoliment dels perfils desitjats.

 

Més informació:
Lucia Carmona, Coordinadora de Programes de Formació
93 733 98 32  |  lcarmona@cambraterrassa.org

Close Menu