Skip to main content

PRESENTAREM AL·LEGACIONS AL PLA DE MOBILITAT DEL VALLÈS AMB FEM VALLÈS


Emilià Lázaro, Vocal del Comitè Executiu i  responsable d’infraestructures

La setmana passada, el conseller de Territori i Sostenibilitat va presentar el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) a la seu del Consell Comarcal. Un Pla que preveu unes 70 mesures per millorar la mobilitat de persones i mercaderies al Vallès, tant en desplaçaments interurbans com en l’àmbit de Barcelona. La proposta, en quina elaboració han participat la Generalitat, les administracions locals i comarcals i ens territorials i socials, com la plataforma Fem Vallès, de la que forma part la Cambra de Terrassa, suposarà una inversió propera als 2.500 milions d’euros i té un termini d’execució de sis anys.

El PEMV preveu actuacions a la xarxa ferroviària i a la xarxa viària que haurien de resoldre el dèficit d’infraestructures dels dos “vallesos”, reconeixent el paper que aquest territori té pel seu potencial industrial i demogràfic i, al mateix temps, promoure una mobilitat més sostenible, eficient i segura. En aquest sentit, ahir dimarts, ens vam reunir els representants de les entitats que configurem FEM Vallès i vam decidir presentar al·legacions al PEMV per intentar, precisament, que els objectius que s’havien fixat en el Pla es compleixin del tot.

Close Menu