Skip to main content

POSICIONAMENT DEL CONSELL DE CAMBRES EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL PROVOCADA PEL CORONAVIRUS

Les cambres demanen el confinament de Catalunya i les mesures obligatòries per part del govern de l’estat espanyol per pal·liar els efectes del Covid-19

Barcelona, 16 de març de 2020.– El següent comunicat el fem en representació del Consell de Cambres de Catalunya, perquè no volem veure desaparèixer milers d’empreses, autònoms i llocs de treball. També el fem com a fills, nebots, germans, pares, mares o amics de gent que estimem i no volem veure patir els efectes del COVID-19.

Som en un moment molt complicat, un dels més durs que tota la generació d’empresaris actuals hem viscut. La crisi sanitària que ha obert el Coronavirus tindrà conseqüències incalculables hores d’ara.

Confiem que sigui una crisi curta, tot i que serà demolidora, quan encara no ens hem recuperat totalment de la crisi del 2008.

Això es produeix en un moment de màxima debilitat econòmica de l’Estat espanyol, amb una guardiola de la seguretat social pràcticament nul·la i una capacitat d’endeutament que requereix el vistiplau de la supervisió de la UE que ja ha advertit que no serà il·limitada.

L’única recepta que pot reduir les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària és l’aportació de liquidesa suficient a les empreses que ho requereixin, en especial les PIMES i autònoms. També ens caldrà una flexibilització de la jornada laboral per anar-nos adaptant a les necessitats immediates, la tramitació de milers d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la suspensió temporal de pagaments de quotes socials i impostos, per concentrar-nos en el pagament de nòmines i altres despeses bàsiques per mantenir la supervivència dels negocis.

L’administració Central és l’única que té accés als mercats de deute en condicions favorables, i per tant ha d’absorbir la major part dels costos de la crisi, junt amb el sistema financer al que es va ajudar en els moments difícils amb sacrificis per part de tots.

Dit això, entenem la demanda del MHP Torra de confinament durant uns dies i la recolzem per poder frenar la propagació i, per tant, reduir el rati de contagi a un nivell gestionable pel sistema sanitari, per tal que pugui assegurar la millor resolució de la crisi amb el mínim patiment possible.

Entenem que aquesta decisió suposa un gran esforç però que és una estratègia provada amb èxit a Wuhan, al Nord d’Itàlia i a Igualada, i que estan posant en marxa altres estats europeus. No haver confinat zones de l’Estat amb alta concentració de casos és d’una enorme irresponsabilitat que portarà conseqüències incalculables per a tota l’economia.

El primer que proposem a les empreses és que totes les que puguin, mantinguin la feina via telemàtica com ja han començat a fer moltes. Les que no ho puguin fer per manca de mitjans, demanem que intentin aconseguir-ho en el mínim temps possible, i a la vegada demanem a l’Estat que posi en marxa deduccions fiscals directes per a les inversions en material destinat al teletreball.

Per a les Cambres, confinar el país vol dir, mantenir tota l’activitat possible des de casa, i mantenir l’activitat presencial només en certes excepcions. En concret:

 • Sectors estratègics relacionats amb els productes alimentaris o sanitaris, entenent no només els directes sinó els que indirectament poden proveir els sectors estratègics.
 • Les empreses que no estiguin en sectors estratègics però que tinguin comandes en curs amb compromisos adquirits que no puguin demorar, haurien de poder continuar l’activitat amb el mínim d’efectius possible i el màxim de mesures de precaució. Demanem a l’Estat que com a màxim responsable, posi a disposició de totes les empreses que ho sol·licitin, les EPI’s (equips de protecció individual) necessàries per treballar amb mínim risc (màscares, guants, productes higiènics). Cap empresa hauria d’aturar l’activitat per manca d’EPI’s.
 • Les empreses internacionalitzades que tinguin comandes, amb risc elevat de perdre clients, haurien de seguir les mateixes consignes del punt anterior, mínim d’efectius amb màxima protecció.

Hem d’intentar una teràpia de xoc de país per poder aturar els ràtios de contagi i el col·lapse sanitari, que ens podria portar en poc temps al col·lapse econòmic.

Per tot això, proposem a les empreses que a través de la negociació amb els comitès i representants dels treballadors, arribin a acords per compensar en la mesura del que sigui possible, les aturades dels propers dies a canvi de bosses d’hores, vacances o altres elements de flexibilitat laboral, per tal que un cop passada la crisi puguin minimitzar les pèrdues i assegurar la continuïtat de l’empresa i, per tant, dels llocs de treball.

Respecte a sectors d’activitat que aquests darrers dies han vist caure dràsticament els ingressos, especialment en el sector turístic, hotels, bars, restaurants i comerços, demanem que l’Estat fixi de forma immediata mesures, que no poden ser només la demora del pagament d’impostos o cotitzacions, si no que cal un pla nacional d’acció immediata per salvar el màxim d’empreses d’aquests sectors.

Respecte al sector bancari, demanem que vetlli perquè arribin les línies de crèdit a empreses i autònoms, tenint en compte la situació de les empreses anterior a la crisi actual, i que igual que en la darrera crisi van rebre fons estatals milionaris, ara siguin ells els que utilitzin les reserves per fer front a la situació actual sobretot pensant en autònoms i PIME, ajudant a l’aportació de liquiditat i la renegociació de préstecs i altres productes financers amb ampliació de terminis.

A l’Estat espanyol, com a única administració que ha assumit la plena responsabilitat davant la crisi, demanem:

 • Que no permeti cap recurs d’execució a empreses i autònoms derivats de la crisi actual, i que vetlli perquè els bancs allarguin els períodes de retorn tant de temps com duri la crisi actual.
 • Que obri línies de finançament i aval per poder fer front a la falta de liquidesa i que n’asseguri l’accés a PIMES i autònoms.
 • Que es garantitzi uns ingressos mínims als autònoms mentre duri la crisi.
 • Que actuï amb màxima diligència en la tramitació dels milers d’ERTO´s que es presentaran en els propers dies, i que complementin els salaris dels treballadors afectats.
 • Que difereixi el pagament d’impostos sense interessos i la supressió de quotes socials i d’autònoms, mentre duri la crisis, i sigui flexible en funció de cada empresa durant els mesos posteriors a la crisi.
 • Que aprovi mesures concretes de forma immediata per afavorir la situació d’empreses i autònoms, ja que en funció de quines siguin les empreses hauran de decidir que fer en les properes setmanes. De moment tot ha quedat en paraules vagues, que fins que no es concretin, és com si no es fes res.
 • Que obri línies de recolzament per poder potenciar el teletreball i la flexibilitat laboral.
 • Que anunciï deduccions fiscals per R+D destinat a la lluita o mitigació del Coronavirus i les seves conseqüències, així com el destinat a les adaptacions que hagi hagut de fer l’empresa per continuar amb la seva activitat durant la durada de la crisi.
 • Que revisi com compensar la pèrdua del curs lectiu, sobretot en els cicles superior i universitari, per tal que els alumnes perdin el mínim de continguts i puguin seguir el curs actual.

Per altra banda, la Cambra de Barcelona, i la majoria de cambres, hem posat a disposició de les empreses un canal d’informació a través del web i servei telefònic per anar informant de les mesures adoptades per les administracions i altres entitats en front a la crisi. També vam posar a disposició un canal per exposar en quines dificultats es troben les empreses, que volem recordar és molt important que s’utilitzi per tal que puguem actuar amb la màxima celeritat i amb un nivell suficient d’informació.

També estem en contacte amb cambres, tant asiàtiques com europees, per aprendre el màxim del que s’ha fet o s’està fent en diferents entorns amb resultats positius.

Apel·lem a la societat empresarial en especial, tant empresaris, directius com treballadors, que practiquin un principi màxim de solidaritat. Pensar com les nostres decisions poden afectar en moments crítics al nostre entorn, és un primer pas per evitar mals majors. Hem demostrat sempre ser una societat solidària i agraïda, mirem que en aquests moments de crisi aquesta solidaritat ens ajudi a fer menys feixuc el patiment que molts viurem. Aquesta solidaritat avui es centra en aconseguir el màxim de confinament i reduir al màxim els contactes a tots nivells, tal i com el president Torra, de forma encertada, ens està demanant.

Com sortim d’aquesta crisi, serà important pel futur de tots. En especial volem agrair als col·lectius dels sectors estratègics (sanitaris, comerços de queviures i altres) el seu inestimable sacrifici pel bé de tots plegats.

Finalment, apel·lem a tothom a fer valdre l’esperit de superació personal i col·lectiva per tal de treballar plegats en el dia després de la crisi actual. Per això, en els propers dies farem propostes concretes per buscar solucions de forma col·lectiva, tal i com vàrem fer amb l’èxit del Techspirit.

Descarregar la notícia

Close Menu