Skip to main content

Com gestionar proactivament aquest impost per poder aprofitar les bonificacions i reduir-ne l’import final.

 

Des de la Cambra de Terrassa, recentment hem fet un recull de totes les bonificacions que els ajuntaments de la demarcació tenen previstes en l’Impost d’Activitats Econòmiques –el famós IAE que paguen les empreses que facturen per damunt d’un milió d’euros- i hem vist que hi ha bonificacions que oscil·len entre el 20% i el 95%.

D’aquest recull se’n deriven dues accions clares: de cara als ajuntaments, per tal que valorin el desplegament de les bonificacions de forma completa –ja que alguns els tenen previstos per uns conceptes i d’altres no- i, cara les empreses, perquè cal una gestió proactiva d’aquest impost per poder aprofitar les bonificacions i reduir-ne l’import final.

Acollir-nos a algunes bonificacions és important, però el que pot encara ser més transcendent sobre la quantitat final a pagar és si ens passa desapercebuda la rellevància de tenir actualitzades les dades sobre l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) que es registren als efectes impositius a causa d’haver ampliat l’activitat, renovat els equips i/o modificat la superfície. De fet, s’estima que el 75% de les empreses no actualitza aquestes dades davant l’Administració Tributària corresponent pel pagament de l’IAE i per tant, tributa incorrectament.

Ara que ja s’han aprovat les ordenances fiscals per part dels diferents ajuntaments – ja que l’IAE és un impost municipal- val la pena pensar en si una revisió dels elements declarats als efectes d’aquest impost estan ben informats i ajustats a la realitat o bé si per altra banda podem aconseguir alguna millora.

A l’IAE hi juguen elements com la xifra de negoci, la superfície utilitzada i per a quines finalitats, la potència instal·lada i per a quins usos, el nombre d’empleats… és un impost de càlcul complex que sovint les empreses tendeixen a lamentar-se i a pagar, sense pensar que potser es pot optimitzar.

També és important tenir-ho ben enfocat davant possibles revisions per part de l’Administració, en la que caldrà defensar bé les dades i xifres establertes per aquest impost i per tant, poder eludir sorpreses i despeses a correcuita per evitar sancions.

Aquelles empreses que teniu uns actius superiors als 2 milions d’euros o una facturació superior als 5 milions i hàgiu estat els darrers 4 anys sense fer-ne una revisió, havent ampliat activitat, renovat equipament o modificada la superfície, us recomanem que considereu aquest aspecte fiscal.

Nosaltres, fruit de l’experiència del nostre servei de tramitació d’ajuts, subvencions i desgravacions fiscals us podem ajudar a valorar-ho.

Contacta’ns i t’informarem de les bonificacions per a cada municipi.

Assessoria Jurídica: ajuridica@cambraterrassa.org

Close Menu