Skip to main content

Novetats control d’importacions aèries

 

Aquest 1 de març ha entrat en vigor la regulació respecte de les importacions aèries.

Es tracta d’una sèrie de requisits, fonamentalment documentals, que hauran de tenir presents tots els operadors implicats en els enviaments urgents, postals o de càrrega general.

La informació anticipada de la càrrega i l’anàlisi de riscos permetran la identificació primerenca d’amenaces i ajudaran les duanes a intervenir en el lloc més apropiat de la cadena de subministrament.

Tal com indica la UE: “Per a finalitats duaneres, els riscos de seguretat i protecció cobreixen una varietat de temes que inclouen explosius en la càrrega aèria, narcòtics, precursors, medicaments falsificats perillosos, joguines o productes electrònics perillosos, aliments contaminats, armes i tota mena de contraban organitzat.”

Estan sorgint noves amenaces, com l’enviament postal d’opiacis sintètics letals. Els grups organitzats utilitzen l’enviament de punts d’entrada i organitzen les seves cadenes de subministrament per evadir la detecció, innovant de forma contínua.

Tot es durà a terme mitjançant el sistema ICS2, és un sistema d’informació de la UE a gran escala que admet els següents processos:

  1. presentació de les Declaracions Sumàries d’Entrada – ENS (informació anticipada de càrrega) a la duana;
  2. anàlisi de riscos de seguretat i protecció per part de les duanes;
  3. arribada de mitjans de transport;
  4. presentació de mercaderies a les autoritats duaneres i control per part de les autoritats duaneres de les mercaderies, quan sigui necessari.

 

Per a més informació contactar amb:

Assessoria jurídica internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa
ajuridica@cambraterrassa.orgdgonzalez@cambraterrassa.com

 

 

 

Close Menu