Skip to main content

Un nou format, que concentra major especificitat i profunditat en el contingut

NOVES FORMACIONS EN MÀRQUETING DIGITAL DE LA CAMBRA EN FORMAT DE PÍNDOLES FORMATIVES

Les píndoles formatives aprofundeixen en temàtiques concretes i estan orientades a l’aplicació directa i immediata dels coneixements

Aquestes sessions formatives de curta durada, específiques en màrqueting digital, estan dissenyades amb un enfocament pràctic i interactiu

Imatge: sessió formativa en màrqueting digital, també impartida per Montse Peñarroya, l’any 2018 a la seu de la Cambra.

Terrassa, 2 d’abril de 2019. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha programat una nova una oferta divulgativa especialitzada en màrqueting digital en format de píndoles formatives. Aquest cicle temàtic de formacions està configurat per diferents sessions de curta durada, dissenyades per proporcionar coneixement i aprofundir sobre les últimes tendències en les estratègies de gestió multicanal online en l’àmbit de la comunicació comercial i de vendes, aplicades a l’àmbit del màrqueting empresarial.

El cicle de formació en màrqueting digital de la Cambra està format per un total de quatre cursos independents i alhora complementaris, en format de píndoles d’entre 5 i 10 hores de durada cada una, que s’impartiran de forma presencial entre els mesos de maig i juliol de 2019.

Les formacions que abordarà aquest cicle en màrqueting digital són els següents: Inbound Marketing i Content Marketing (10 hores), Automatització en els processos de vendes (5 hores) Tècniques per atraure trànsit cap al lloc web (10 hores) i, finalment, Pla estratègic de comunicació online per a pimes (10 hores).

Les quatre formacions, en format de píndoles, ofereixen en el seu conjunt, coneixement sobre les claus bàsiques per analitzar l’estratègia de comunicació i màrqueting de l’empresa i les diferents eines de l’entorn d’Internet; l’optimització del seu ús com a mitjà d’atracció i eina de vendes; la utilització de forma eficient dels instruments de mesura i control; la identificació del potencial de les xarxes socials; i, finalment, la implementació i el desenvolupament de tots els recursos en el marc d’un pla estratègic de comunicació i màrqueting digital per a l’empresa.

Píndoles formatives específiques

La primera píndola que obrirà aquest cicle de formacions, anomenada Inbound Marketing-Content Marketing, se celebrarà en dues sessions de 5 hores cada una, els dies 3 i 10 de maig. L’Inbound Màrqueting és un conjunt de tècniques no intrusives orientades a captar l’atenció del client aportant continguts específics. Aquesta estratègia es recolza en el màrqueting de continguts com a tàctica basada en la generació i distribució de contingut d’alt valor, orientat a atraure, connectar i fidelitzar un públic determinat, a més a més de contribuir a augmentar de forma natural les visites al lloc web.

Aquesta sessió estarà orientada a capacitar els participants a crear una estratègia de content marketing eficaç i fer servir les eines que ofereix Internet per obtenir dades i conèixer quins continguts convé crear. Al mateix temps, l’alumne aprofundirà en les eines de màrqueting online que poden ajudar a crear continguts, així com alguns fonaments sobre l’eina de posicionament web SEO i d’anàlisi i mesura de l’impacte dels continguts a través de Google Analytics.

El dia 28 de maig tindrà lloc la píndola formativa Automatització en els processos de vendes. Amb una durada de 5 hores, l’objectiu d’aquesta sessió serà dotar d’eines que optimitzen les accions de l’equip comercial, com és el cas d’un CRM, que contribueixen a simplificar cadascuna de les fases que formen el procés comercial i agilitzen les tasques rutinàries que no generen valor afegit, de manera que proporcioni a l’equip professional més eficiència en els processos com la recerca dels contactes, el desenvolupament de la visita comercial, el seguiment dels clients i el tancament de les vendes controlat i monitoritzat en temps real.

Aquesta sessió està dissenyada per capacitar l’assistent en la gestió del propi embut de conversió, elprocés seqüencial d’atracció i de venda en què un potencial client participa des del primer contacte amb l’empresa fins que com a client formalitza la compra, i en el coneixement sobre els diferents sistemes d’automatització de processos de màrqueting digital i l’evolució dels serveis d’atenció al client.

Els dies 6 i 13 de juny, se celebrarà la tercera píndola, Tècniques per atraure trànsit cap al nostre web, amb una durada de 10 hores. L’objectiu de la sessió és capacitar els participants sobre l’ús dels principals mecanismes que afavoreixen l’increment de trànsit i visites al lloc web i per a la gestió optimitzada de campanyes publicitàries a través de Google i Facebook. Es farà especial incidència en les tècniques disponibles per millorar la notorietat del lloc web en els mitjans online com el SEO, de posicionament natural, i el SEM, com a fórmula publicitària, en Google així com l’ús de plataformes com Facebook i Instragram per a l’atracció de visites al portal web.

Aquest cicle de formació en màrqueting digital es tancarà amb la píndola formativa Pla estratègic de comunicació online per a pimes, amb una durada de 10 hores i que es durà a terme els dies 4 i 11 de juliol. Amb l’objectiu de dotar dels recursos bàsics per definir l’estratègia de comunicació en línia d’una PIME, la sessió està orientada al coneixement i la gestió d’acord amb la metodologia SOSTAC que, aplicada al màrqueting digital, afavoreix la definició del pla de comunicació des de l’anàlisi prèvia de l’entorn i la concepció de l’objectiu, passant per la definició d’estratègies, tàctiques i el pla d’acció fins a la mesura dels resultats. Aquesta metodologia permet accentuar el valor diferencial que l’empresa pot aportar al mercat i, en coherència, definir el missatge i l’estil de comunicació apropiat; fer una correcta gestió de la reputació i un procés de control i manteniment de resultats.

Cada una de les quatre píndoles formatives dins el cicle de formació en màrqueting digital de la Cambra seran impartides per Montse Peñarroya, directora de l’Institut d’Investigació i 3iSIC (Institut Internacional per a la Investigació de la Societat de la Informació i el Coneixement), així com professora de màrqueting digital i d’eBusiness en diversos màsters i postgraus en diferents universitats. Totes les sessions es desenvoluparan entre les 9,30 i les 14,30 hores i se celebraran a la seu de la Cambra.

Descarregar notícia (PDF).

Close Menu