Skip to main content

Nous tipus impositius d’IVA i IGIC

 

En virtut de l’article 17 del Reial Decret Llei 11/2022, s’amplia fins al 31 de desembre de 2022 l’aplicació del tipus del 4% d’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús referides en l’Acord de la Comissió Inter-ministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, prevista en l’article 7 del Reial decret llei 34/2020.

En l’àmbit de les Illes Canàries, el Decret Llei 8/2022 amplia fins al 31 de desembre de 2022 el termini d’aplicació del tipus 0% en l’Impost General Indirecte Canari, a la importació o lliurament de determinats béns necessaris per combatre els efectes del COVID-19.

Fins al 31 de desembre de 2022 se seguirà aplicant el tipus 0% d’IVA als productes sanitaris per a diagnòstic in vitro i vacunes del SARS-CoV-2 segons el que estableix la disposició final setena del Reial decret llei 35/2020 (BOE 23-12-2020). Per a l’ aplicació del tipus 0% cal puntualitzar el codi 126 a la casella 37.2 del DUA d’importació.

A partir de l’1 de juliol de 2022 deixen de ser aplicables les mesures següents:

  1. El tipus 0% d’IVA a les importacions de béns inclosos en l’annex del Reial Decret-Llei 7/2021 (BOE 28-04-2021) els destinataris de les quals siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l’apartat tres de l’article 20 de la Llei 37/1992 (BOE 29-12-1992).
  2. L’exempció d’IVA a la importació de mercaderies que es vagin a posar a disposició o distribuir gratuïtament a les persones afectades o en situació de risc pel COVID-19, o als qui participen en la lluita contra el brot de la malaltia segons la Decisió (UE) 2021/2313.

Accedeix al reial decret-llei 11/2022 aquí

Close Menu