Skip to main content

Nota informativa de l’AEAT sobre el control de ROHS-RAEE

 

Després de l’entrada en vigor de la normativa sobre el control d’aparells electrònics i elèctrics, l’AEAT ha publicat una nota on explica quin serà en sistema per tal de sol·licitar el control dels aparells, piles i acumuladors importats de tercers països.

Es tracta d’un Punt Únic d’Entrada (PUE) que es troba a la Ventanilla única duanera. Cal recordar que, per tal de poder gestionar aquestes sol·licituds, l’operador ha de donar-se d’alta al Servei d’Inspecció SOIVRE de la Direcció Territorial o Provincial que li correspon.

Mitjançant aquest PUE es poden tramitar controls sobre els ROHSS i sobre els RAEE amb resultats independents. Recordem que cal obtenir resultats de conformitat per als dos controls. En cas contrari, la importació no es produirà.

 

 

 

Close Menu