Skip to main content

Nota AEAT impostos especials de fabricació circulació intracomunitària

 

Entra en vigor el procediment que preveu la Directiva 2020/262 per a la circulació de productes subjectes a impostos especials despatxats a consum i que s’envien a un altre país de la UE, conegut com a procediment d’enviaments garantits.

En aquest sentit, el que es fa és assimilar aquests productes a la gestió actual que ja es du a terme amb el sistema EMCS.
Així, es creen diferents operadors com “l’expedidor certificat” o el “destinatari certificat”, per exemple.
Es crea també un Registre per aquests operadors que hauran de sol·licitar inscripció a la seva Oficina Gestora de IIEE, on radiqui el seu domicili fiscal.

L’AEAT serà qui anirà validant els documents administratius electrònics d’expedició de productes que circulen per la UE a l’empara del procediment d’enviaments garantits, comunicant a les Hisendes d’altres estats membres, aquestes expedicions.

 

Per a més informació contactar amb:

Assessoria jurídica internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa
ajuridica@cambraterrassa.orgdgonzalez@cambraterrassa.com

 

 

 

Close Menu