Skip to main content

Minimitza els riscos i formalitza un contracte en les operacions de comerç internacional 

En operatives internacionals, sobretot quan certs imports econòmics o volums de mercaderies estan en joc, el més cautelós sempre és la formalització d’un contracte per escrit i no dependre de comunicacions via correu electrònic i de factures en cas de disputa entre les parts.

En aquest contracte es podran establir totes les conseqüències en cas d’incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts o en cas d’altres problemàtiques, com ara l’arribada defectuosa o tardana de les mercaderies, facilitant el desenvolupament de la relació internacional i evitant així riscos innecessaris. Depenen de la situació, les accions a adoptar podrien anar des de l’execució forçosa del contracte fins al pagament d’una indemnització de danys i perjudicis.

És important comptar amb un bon assessorament a l’hora de redactar un contracte d’internacional

És molt important comptar amb un bon assessorament a l’hora de redactar un contracte d’internacional i preveure els riscos implícits que pot tenir cada operació.

A la Cambra assessorem, redactem i fem revisió dels contractes de compravenda internacional perquè puguis portar a terme operacions internacionals amb seguretat.

 

Iolanda Pujol
Responsable de l’àmbit de Comerç internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa
Tel: 937339833
e-mail: ipujol@cambraterrassa.org
LinkedIn

Close Menu