Skip to main content

En l’etapa prèvia a la campanya #QueCapEmpresaTanqui, la Cambra de Terrassa va assessorar de manera proactiva a més de 280 empreses per a fer front a l’impacte de la COVID-19

MÉS DE QUARANTA EMPRESES JA HAN REBUT L’ASSESSORAMENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA, EN EL MARC DE LA CAMPANYA “QUE CAP EMPRESA TANQUI”

La iniciativa “#QueCapEmpresaTanqui” és un projecte que es desenvolupa de manera simultània des de les 13 cambres de comerç catalanes i que està coordinada per les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona i Terrassa

Des de l’inici de la campanya, la Cambra de Comerç de Terrassa ha rebut i atès més d’una quarantena d’empreses amb dificultats per adaptar i continuar amb l’activitat del seu negoci davant la crisi econòmica derivada de la COVID-19. La informació base de cada consulta és tractada i anònimament agregada a escala  nacional, tant per treure’n out-puts globals com per possibilitar solucions que provinguin d’altres demarcacions 

Les consultes rebudes estan sent ateses per l’equip professional de la Cambra de Terrassa, amb la col·laboració de diferents empresaris/es voluntaris/àries, de diferents sectors d’activitat la qual no sigui concurrent amb l’empresa assessorada. En aquests casos, s’estableixen deguts protocols per garantir-ne la confidencialitat i el correcte ús de la informació

Terrassa, 21 de maig de 2020. Des de l’inici de la campanya #QueCapEmpresaTanqui, iniciativa que s’està duent a terme des del conjunt de les 13 cambres de comerç catalanes, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha assessorat més de quaranta empresaris i empresàries amb dificultats per superar l’actual situació de crisi econòmica derivada de la COVID-19, ja havent assessorat en l’etapa prèvia a aquesta campanya i de manera proactiva a més de 280 empreses per a fer front a l’impacte de la COVID-19.

La majoria de les consultes rebudes en el marc de la iniciativa #QueCapEmpresaTanqui, han estat canalitzades i ateses per un grup de treball específic, format per l’equip tècnic de la Cambra, tot i que la campanya també compta amb la col·laboració i l’experiència de diferents empresaris/es voluntaris/àries, de diversos sectors, que les han assessorat i ajudat a buscar solucions per poder continuar amb l’activitat dels seus negocis. En els casos d’intervenció de tercers es valora que no siguin empreses concurrents en un mateix mercat / línies de productes i se segueix un protocol per aconseguir la mútua conformitat en el procés, el correcte tractament i l’ús confidencial de les dades.

El 35% de les consultes rebudes, són d’empreses del sector de la indústria manufacturera, el 14% del sector del comerç a l’engròs i al detall i, aproximadament el 7%, del sector de l’hostaleria. També han estat rebudes consultes d’altres sectors com el transport, l’educatiu o la construcció.

#QueCapEmpresaTanqui és una iniciativa del conjunt de les 13 cambres de comerç catalanes, coordinada per les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona i Terrassa i que posa a disposició de totes les empreses catalanes amb dificultats a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, les eines necessàries perquè superin la situació, com més aviat millor. L’objectiu és que, actuant des d’una visió sectorial, territorial i nacional, cap empresa tanqui per manca d’informació, assessorament o, fins i tot, d’explorar possibles sinergies amb altres empreses del seu o d’un altre sector, que les permeti seguir endavant; aconseguint així, mantenir el ric i divers teixit socioeconòmic del territori.

Les empreses que estiguin interessades en rebre l’assessorament de la Cambra de Terrassa poden trobar tota la informació necessària a l’enllaç: https://www.cambraterrassa.org/que-cap-empresa-tanqui.

Descarregar la notícia

Close Menu