Skip to main content

MÉS ACTIUS QUE MAI


Ramon Talamàs, President de la Cambra de Comerç de Terrassa

Quan el nostre departament de comunicació em va demanar escriure l’opinió per a aquest recurrent butlletí digital, de seguida vaig veure l’oportunitat d’aprofitar la reflexió a la qual obliga tot escrit públic per explicar els principals objectius que, com a entitat al servei del teixit socioeconòmic, hem de complir en aquest nou any encara molt complex per la situació sanitària.

El pressupost, aprovat en el darrer plenari, reflecteix numèricament uns objectius amb una clara explicitació de l’estratègia que els mana. Així, tota l’activitat cameral en els camps de la internacionalització, formació, assessorament, emprenedoria, etcètera, queda recollida i pautada amb la voluntat de recuperar, i àdhuc incrementar, volums d’activitat previs a l’actual pandèmia, destacant noves partides lligades a l’estratègia de foment de la digitalització i també les derivades de l’activitat de la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC), la qual liderem amb les cambres de Manresa, Tortosa i Valls, així com la voluntat d’estar presents en diferents projectes en els quals, en el marc de la Unió Europea, hem manifestat i manifestarem interès i per als quals la nostra trajectòria ens avala.

Estimo que hem aprovat un pressupost ambiciós i espero que la malaurada persistent COVID-19 no ens ho esguerri, però, en tot cas, si ens cal maniobrar per adaptar-lo a les seves conseqüències, ho farem per adequar-lo a les necessitats de les empreses. Vull destacar que aquesta ambició i capacitat d’adaptació es basen en l’equip professional que, sota la direcció del nostre director gerent, s’ha estructurat per a una millor eficiència en el marc del programa “#CambraAgile: un equip d’equips”, que cerca poder abraçar els nous reptes de l’activitat cameral i vincular la seva activitat amb els diferents membres del Comitè Executiu.

Finalment, i com és conegut, cal assenyalar que la darrera legislatura del Parlament s’ha tancat sense que s’hagi aprovat cap normativa relativa a l’activitat cameral, resultat infructuós de les gestions realitzades pel conjunt de cambres i el seu CGCC per procurar un marc legislatiu necessari. S’obre ara un període electoral en el qual haurem de fer palesa aquesta necessitat a tots els partits polítics de cara a poder perfeccionar una definitiva i indispensable Llei de cambres catalanes en els primers compassos de la nova legislatura. Aquestes negociacions les liderarà un nou president o presidenta del CGCC, pendent de l’elecció en el moment d’escriure aquesta opinió, i a la qual em referiré en el pròxim Cambranews.

Close Menu