Skip to main content

L’informe trimestral del Servei d’Estudis Econòmic de la Cambra de Terrassa assenyala una tendència positiva en l’activitat del darrer trimestre, amb expectatives de perllongar-se en els pròxims mesos

Aquesta tendència positiva es pot veure condicionada per l’evolució de la pandèmia durant els propers mesos i pot afectar de forma intensa a l’activitat turística si es mantenen les recomanacions de no viatjar al nostre país que han fet alguns països europeus

 L’estudi recull la taxa d’atur i l’opinió del plenari sobre l’eliminació dels peatges o les diferents o les diferents mesures preses durant la pandèmia

Terrassa, 7 de juliol de 2021. De l’Informe trimestral del Servei d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa es desprèn que el bon comportament dels mercats exteriors és la base principal de la recuperació, que contrasta amb un mercat interior més alentit. La valoració del clima empresarial millora lleugerament a l’incrementar-se les opinions d’estabilitat i disminuir les opinions negatives. També les expectatives presenten una tendència positiva, en el marc d’una utilització mitjana de la capacitat productiva del 65%, encara lluny del 72% al qual s’havia arribat abans de la pandèmia.

L’estudi detalla la taxa d’atur per a les diferents poblacions de la demarcació amb una mitjana del 13,06% al mes de maig, en què destaca el 19,48% que presenta Rellinars i el 5,78% de Matadepera. Partint de les ocupacions anteriors, el sector que acumula més atur és el de serveis, amb un 68,4% del total. La indústria n’aporta el 12,5% i la construcció, el 9,7%.

La temporalitat dels contractes a la demarcació continua sent molt alta. Només un 21,7% a l’abril i un 16,2% al maig han estat fixos. L’informe també conté els resultats del panell d’opinió del plenari de la Cambra, del qual surten les tendències assenyalades de l’activitat i un cert escepticisme vers l’arribada a les PIMES dels Next Generation Funds, tot i considerar una que són una oportunitat a aprofundir-hi.

El panell també fa una valoració sobre la propera eliminació de peatges i majoritàriament s’accepta un peatge reduït per sufragar-ne el cost de manteniment, afavorint el transport respecte als turismes. Només un 12% s’inclina per una supressió total dels peatges i l’opció de peatge per ús s’imposa lleugerament sobre la vinyeta.

També l’opinió del plenari veu correctes en un 60% les diferents mesures preses per fer front a la pandèmia i un 40% les valora poc adequades per mantenir un necessari equilibri entre salut i economia.  Finalment, un 75% de les respostes s’inclinen per una necessària vigilància de la despesa per controlar el dèficit públic, resposta que combinen, en poder-se assenyalar vàries opcions, amb un 60% que creu que s’han d’establir polítiques per fomentar l’economia i reduir així el dèficit i un 42% de les respostes que advoquen per implementar, tot igualant-ho a tot l’Estat, un impost de successions.

El president Ramon Talamàs i tot l’equip de la Cambra resten a la disposició de tots per a qualsevol extensió demanada dels temes tractats.

Close Menu