Skip to main content

En l’estudi econòmic del 2n trimestre de 2021 i d’expectatives per al 3r trimestre de 2021

L’ESTUDI ECONÒMIC TRIMESTRAL DE LA CAMBRA DE TERRASSA MOSTRA INDICADORS POSITIUS EN L’ACTIVITAT EMPRESARIAL PER PRIMER COP DES DE L’INICI DE LA PANDÈMIA

 

Portada de l'informe trimestral del Servei d'Estudis Econòmics de la Cambra de Terrassa de setembre de 2021

Terrassa, 30 de setembre de 2021.- La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa presenta el seu estudi econòmic trimestral corresponent a la marxa dels negocis en el 2n trimestre de 2021 i expectatives per al 3r trimestre de 2021.

Per primer cop des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, es desprenen indicadors positius en la marxa dels negocis de les empreses del territori. Un 23,3% de les empreses enquestades manifesten que la marxa dels seus negocis ha millorat en el 2n trimestre de l’any, mentre que un 22,2% expressen que ha disminuït. D’altra banda, el 54,5% asseguren que l’activitat del seu negoci es manté estable.

Si tenim en compte que, en general, el 3r trimestre de cada any és el que presenta menys activitat a la demarcació de la Cambra, ja que el territori no té una activitat turística remarcable en comparació amb d’altres territoris catalans, les dades són força positives, ja que denoten l’inici d’una recuperació econòmica.

 

Balanç positiu de respostes en les expectatives de negoci per al tercer trimestre  

Les expectatives de marxa de negoci dels empresaris de la demarcació de la Cambra de Terrassa per al tercer trimestre de 2021 superen en 4,4 punts positius els resultats obtinguts en el segon trimestre. Això indica que els empresaris enquestats confien que continuarà la recuperació econòmica en el 3r trimestre.

Us podeu descarregar l’informe trimestral complet del Servei d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa per al tercer trimestre de 2021 fent clic aquí. En el document, s’hi inclouen altres indicadors d’interès, com ara l’evolució de l’atur i de la contractació laboral o el grau d’ús de la capacitat productiva.

 

El 81,3% dels membres del Ple de la Cambra de Terrassa consideren necessària l’ampliació de l’Aeroport d’El Prat, minimitzant l’impacte mediambiental

En el darrer panell d’opinió dirigit als membres del Ple de la Cambra de Terrassa, el 81,3% dels enquestats afirmen que l’ampliació de l’Aeroport d’El Prat és necessària per a l’economia catalana, tot i que cal minimitzar l’impacte mediambiental derivat de l’ampliació. Així mateix, el Ple de la Cambra remarca que és necessari exigir un estudi seriós que contempli tots els vessants esmentats.

A més, un 35,5% dels empresaris del Ple destaquen que una la inversió d’una infraestructura d’aquesta transcendència hauria de comptar amb un projecte tècnic sòlid i consensuat abans d’iniciar qualsevol negociació. Cal remarcar també que el 32,2% remarca que cal que hi hagi un traspàs de la gestió de l’Aeroport del Prat a la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l’evolució de l’activitat empresarial entre les empreses del Ple de la Cambra en el 3r trimestre de 2021, el 65,6% dels enquestats manifesta que evoluciona positivament, el 28,1% presenta un estancament i un 6,3% esmenta que ha registrat menys activitat.

En el Ple de la Cambra celebrat dimarts 28 de setembre, es va posar de manifest la preocupació dels empresaris de la demarcació pel que fa a la problemàtica actual en el cost del transport marítim, així com en el subministrament de mercaderies i matèries primeres, sobretot en el sector electrònic, amb aturades en la producció de diferents sectors com ara l’automoció. Així mateix, durant el Ple de la Cambra de Terrassa, també és va mostrar preocupació pel que fa a l’afectació de l’encariment de energètic en l’activitat industrial i comercial.

Contacte per a declaracions: Albert Moreno, responsable de Comunicació Institucional: Telèfon: 678 754 207 – amoreno@cambraterrassa.org


 

Descarregar la notícia

Close Menu